info regio

Situatia proiectelor depuse

Circuitul Cererii de Finantare 

Depunere Cerere de Finantare  la sediul Organismului Intermediar/Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.  

A) Evaluarea si selectia Cererii de Finantare -   procesul se deruleaza în doua  etape:

- Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii  cererii de finanţare.

- Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (selecţia proiectelor) - în urma evaluării proiectul trebuie să obţină minim 3,5 puncte pentru a putea fi acceptat pentru etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic. 

B) Etapa precontractuala de  analiza a conformitatii proiectului tehnic.         

C) Vizita la fata locului.         

Semnarea contractului de finantare.

Situatie proiecte depuse

Subdomeniu/Domeniul Nr.
PIDU-ri
depuse
Nr. proiecte depuse Nr. proiecte retrase Stadiul proiectelor Valoare asistenta
financiara nerambursabila
solicitata
Suma alocata/disponibila
Regiunii Sud Muntenia
Respinse In evaluare Precon-
tractare
In
rezerva
Contrac-
tate
Axa 1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25  86,55 mil. Euro 58,20 mil. Euro
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de crestere 1 20 2 2 0 0 0 16  108,10 mil. Euro 97 mil. Euro
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12  33,69 mil. Euro 38,8 mil. Euro
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe 0 9 0 0 0 0 0 2,71 mil. Euro 22,80 mil. Euro
Axa 2 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură 39 3 10 0 0 7 19  231,68 mil. Euro 122,26 mil. Euro
Axa 3 3.1. Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 12 1 1 0 0 0 10  40,53 mil. Euro 35,7 mil. Euro
3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31  22,25 mil Euro 13,88 mil. Euro
3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 13,81 mil. Euro 15,43 mil. Euro
3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 167 14 9 0 0 31 113  142,52 mil. Euro 64,35 mil. Euro
Axa 4 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală 26 7 7 0 0 0 12  48,77 mil. Euro 37,11 mil. Euro
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 - fonduri realocate
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 837 46 278 0 0 0 480  114,97 mil. Euro 66,09 mil. Euro
Axa 5 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15  90,23 mil. Euro 30,8 mil. Euro
5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 32 14 6 0 0 0 12  61,20 mil. Euro 35,64 mil. Euro
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - - - - - - - -

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231