Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de investiții 1.1: Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Obiectiv specificRezultate așteptate
Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Inovarea este necesară pentru țări și regiuni pentru a deveni / a rămâne competitive prin creșterea productivității companiilor, accesul la piețe noi, valoare adăugată mai mare, și în cele din urmă pentru crearea de locuri de muncă durabile într-un context de concurență puternică la nivel mondial.

Investiţiile care se vor realiza în CDI au ca scop creşterea competitivităţii economice, prin intermediul transferului tehnologic în vederea majorării ponderii IMM-urilor inovative care colaborează cu alții. Aceasta se poate realiza prin crearea şi dezvoltarea entităților suport pentru inovare şi transfer tehnologic, publice și private, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul specializării inteligente. Scopul acestor investiţii va consta în realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în aplicații comerciale inovative, cu impact asupra preluării și diseminării rezultatelor cercetării în piață, contribuind, totodată, la creșterea ritmului de difuzare a progresului tehnologic pe piață și în societate, în general, răspunzând astfel Obiectivului Europa 2020 privind dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare.

Investițiile propuse vor urmări consolidarea specializării rezultate la nivel local și regional, pentru a se asigura o valorificare eficientă a avantajelor comparative, în funcție de resursele naturale și de alți factori favorabili, de accesibilitate relativă la piețe și la lanțurile de aprovizionare din Europa de Vest etc..

Consultare publică

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16.00.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16.00.


Documente programatice

Documentul cuprinde Metodologia pentru scrisoarea de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (EITT) și parcurile științifice, care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”.
Cei interesați să acceseze fonduri nerambursabile POR sunt invitați să completeze și să transmită electronic Scrisorile de Intenție până în data de 17 martie 2017, către Serviciul Dezvoltare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
Menționăm faptul că acest apel pentru scrisorile de intenție reprezintă ultima etapă din procesul de elaborare a Documentului Cadru Regional (Concept note), care, ulterior finalizării, urmează să fie avizat de Consorțiul Regional de Inovare și aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. După finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte aferent Axei prioritare 1 a POR.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241