Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Asigurarea conectivității la rețeaua majoră de transport a României definită de MasterPlanul General de Transport pentru un număr relevant de utilizatori justifică investițiile preconizate a fi realizate pe Axa 6.

Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Obiectiv specificRezultate așteptate
Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeteneInvestițiile în infrastructura de transport vor determina creșterea gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor, se va asigura accesul mai facil și mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale și educative din marile municipii a populației aflate în zonele rurale și în orașele de dimensiuni mici, ceea ce va determina o creștere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local. Contribuția la promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore va contribui la creșterea capacității de transport pe conexiunile la rețeaua TEN-T și reducerea timpului de deplasare, stimulând utilizarea unor rute alternative pentru vehiculele de mărfă și pasageri.
Efecte pozitive sunt estimate a fi induse in mod indirect în dezvoltarea comerțului, inclusiv exterior și la creșterea competitivității teritoriilor deservite. De asemenea, se va avea în vedere creșterea siguranței rutiere prin investiții specifice, inclusiv prin asigurarea implementării măsurilor aferente începând de la nivelul proiectării și continuând cu construcția și mentenanța infrastructurilor ce vor fi modernizate.

Adresa AM POR nr. 75050/12.06.2017
Modificarea Legii nr. 265/2008, privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră

SUERD - Strategia Uniunii Europene privind Regiunea Dunării

Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 15.00 – 28 decembrie 2017, ora 15.00


Apelul 2Apelul 1

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241