Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectiv specificRezultate așteptate
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemuluiRealizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de participare a populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţiiSprijinul POR va asigura realizarea condiţiilor pentru o pregătire profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor specifice sectoarelor economice
Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitiveInvestițiile în infrastructura învățământului terțiar universitar va reprezenta garanția îndeplinirii obiectivelor asumate de România privind participarea și nivelul de calitate a pregătirii populației active cu nivel de pregătire terțiară în concordanță cu cerințele unei economii aflate într-un proces alert de recuperare a decalajelor de dezvoltare față de economiile țărilor UE

Obiectivul specific 10.3 - Universități

Perioada de depunere a proiectelor: 24 Noiembrie 2017, ora 12:0024 Aprilie 2018, ora 12:00.

Consultare publică

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 20.10.2017

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până în data de 16 mai 2017.

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10, P.I. 10.1, Obiectiv specific 10.2 - Învăţământ profesional şi tehnic - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 28.06.2017.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241