Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Axă prioritară 2 se va aplica tuturor regiunilor de dezvoltare ale României, propunând soluții specifice problemelor IMM-urilor, ajustate în funcție de etapa din ciclu de viață în care IMM-ul se găsește (intrare pe piață, dezvoltare intermediară, internaționalizare), dimensiune (micro, mică, mijlocie), piața adresată prin activitatea desfășurată (locală, regională, națională, internațională), cu respectarea criteriului concentrării, în vederea optimizării investițiilor.

Prioritatea de investiții 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Obiectiv specificRezultate așteptate
Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uriDecalajele în dezvoltarea antreprenorială a diferitelor regiuni ale ţării, măsurate prin numărul IMM-urilor, în special al microîntreprinderilor, la 1000 locuitori, s-au adâncit în ultimii ani. În România, conform datelor statistice disponibile (2011) existau 18,4 de microîntreprinderi la 1.000 de locuitori, valoare situată sub 50% din media UE. De asemenea, România se află printre ultimele state membre în ceea ce privește rata de supravieţuire a microîntreprinderilor după trei ani de la înfiinţare, respectiv 62,8%, conform Eurostat, în 2011. În acest sens, principalul rezultat preconizat ca urmare a sprijinirii microintreprinderilor îl constituie creşterea masei critice a IMM-urilor.

2.1.A - Microîntreprinderi

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/14/2/1/ (2.1.A – Microintreprinderi), a fost prelungită până la 4 mai 2017, ora 12:00


2.1.B - Incubatoare de afaceri

Prioritatea de investiții 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Obiectiv specificRezultate așteptate
Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNCRegiunile de dezvoltare au utilizat mai eficient capitalul uman implicat în economie, în 2009, mai ales regiunile al căror valoare VAB s-a redus (Sud Muntenia, Sud Vest şi Centru) în comparaţie cu anii anteriori. Pentru regiunea Bucureşti Ilfov nu se poate vorbi de o îmbunătăţire faţă de anii anteriori, întrucât era singura regiune a cărei valoare a productivităţii muncii s-a redus cu 1,5%. (productivitatea muncii în regiuniea Bucureşti Ilfov era de 1,6 ori mai mare decât media naţională, în 2012). Productivitatea în industrie și servicii rămâne la 60% din media UE, deoarece economia este predominată de IMM-uri concentrate în domenii cu valoare adăugată mică și specializate în activități cu utilizare intensivă de forță de muncă. În aceste condiţii, pentru a face față concurenței pe piața europeană, România trebuie să-şi majoreze această ponderea a productivităţii muncii faţă de media UE. Rezultatul preconizat ca urmare a sprijinirii IMM-urilor constă în reducerea decalajului mare faţă de media europeană a competitivităţii economice, prin creşterea productivităţii muncii. Astfel, productivitatea muncii va fi calculată ca raport dintre cifra de afaceri şi numărul de salariaţi.

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. – IMM), a fost prelungită până la 30 august 2017, ora 12:00.

Data la care se consideră împlinite primele 2 luni de depunere a proiectelor, pentru care se aplică pragul de calitate de 85 de puncte, este 30.04.2017, ora 23:59:59.Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241