Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Implementarea acestei axe prioritare în toate regiunile de dezvoltare este justificată de o distribuție teritorială echilibrată la nivel național a resurselor de patrimoniu cultural, dar și a zonelor intravilane adandonate. În toate cele opt regiuni, aceste resurse de patrimoniu cultural sunt slab valorificate, indiferent de nivelul de dezvoltare ale regiunilor. Distribuția teritorială echilibrată a obiectivelor de patrimoniu constituie o mare oportunitate, patrimoniul cultural putând deveni un pilon de bază al strategiei de dezvoltare, dar și un instrument eficient pentru educație, reducerea sărăciei, ocuparea forței de muncă. De asemenea, investițiile asupra revitalizării mediului urban vor contribui la refuncționalizarea zonelor urbane și îmbunătățirea aspectului estetic al acestora.

Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Obiectiv specificRezultate așteptate
Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturaleCreșterea gradului de conservare pentru 45 de obiective de patrimoniu. Implementarea acestei priorități de investiție va contribui la protejarea și conservarea patrimoniului cultural, concomitent cu creșterea calității vieții populației, conservarea identității culturale și dezvoltarea economică locală.
De asemenea, introducerea în circuitul economic a obiectivelor resturate va impulsiona dezvoltarea economică locală, valorificarea patrimoniului cultural contribuind la crearea de locuri de muncă, în mod direct (persoanele care lucrează în instituții cu atribuții în domeniul patrimoniului), indirect (persoanele care lucrează în domeniul conservării și restaurării patrimoniului), în mod indus (ca sursă de inspirație în industria culturală) și nu în ultimul rând în turism.

SUERD

Apelul 1

Prioritatea de investiții 5.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Obiectiv specificRezultate așteptate
Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii și municipiul BucureștiCreșterea suprafețelor verzi pentru satisfacerea nevoii de agrement și recreere a populaţiei urbane, dar și reducerea nivelului de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al orașelor mici, mijlocii și municipiului București

SUERD

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00.

Apelul 2

Apelul 1


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241