Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Pentru a asigura condițiile necesare pentru implementarea Programului Operaţional Regional în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui program, este necesar ca Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare să fie sprijinite prin intermediul asistenţei tehnice. Asistenţa tehnică se acordă conform prevederilor art. 52 al Regulamentului General privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, referitor la asistenţa tehnică acordată Statelor Membre: „Fondurile ESI pot să sprijine acțiuni de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a reclamațiilor, control și audit, acțiuni pentru reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari.”

Sistemul de implementare al Programului Operațional Regional este format din autoritatea de management constituită la nivel național în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și organismele intermediare constituite la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României în cadrul celor opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională. Delegarea atribuțiilor pentru organismele intermediare va fi realizată prin intermediul acordurilor de delegare a atribuțiilor ce vor fi încheiate pe toată durata programului de către Autoritatea de Management a POR cu fiecare Agenţie de Dezvoltare Regională. Acordurile de delegare vor include condiţii referitoare la structura organizaţională a organismelor intermediare şi separarea funcţiilor, păstrarea unui nivel corespunzător al personalului calificat, mentenanţa reţelelor informatice, etc.

Prioritatea de investiții 12.1: Asistență tehnică

Obiectiv specificRezultate așteptate
Implementarea eficientă a Programului Operațional RegionalImbunătățirea sistemului de implementare a programului astfel incât instituțiile implicate (autoritatea de management, organisme intermediare) să poată realiza cu eficiență și eficacitate funcțiile îndeplinite (programare, contractare, monitorizare, plăți, etc)
Implementarea transparentă a Programului Operațional RegionalAcordarea de sprijin specific pentru informarea şi comunicarea către potențialii beneficiari, beneficiarii de finanțare POR, cât și către publicul larg, în condiții de transparență și tratament egal


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241