Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Implementarea unei axe prioritare care sprijină scoaterea din sărăcie comunităţilor urbane marginalizate atât în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate, cât şi în regiunea Bucureşti-Ilfov va avea ca rezultat aducerea la un standard de viaţă comun, minim acceptabil din punct de vedere social, în vederea uniformizarea calităţii nivelului de trai al persoanelor aflate în sărăcie de la nivelul tuturor oraşelor din România.

Prioritatea de investiții 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Obiectiv specificRezultate așteptate
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrateAbordarea inovativă a instrumentului CLLD, ce promovează măsuri adecvate nevoilor beneficiarilor, cu accent pe activităţile destinate reducerii sărăciei şi excluziunii sociale, prin implementarea unor planuri (strategii) integrate ce vor cuprinde atât intervenţii infrastructurale (care să asigure locuirea, ocuparea prin activităţi de economie socială, furnizarea integrată a serviciilor minimale medicale şi sociale) cât şi intervenţii ce vizează diversele tipuri de servicii acordate comunităţilor defavorizate va avea ca rezultat scăderea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, ceea ce va avea, pe termen lung, atât un impact social, de îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor, cât şi un impact economic, de sporire a forţei de muncă disponibile să desfăşoare activităţi economice

Eventualele observații/propuneri privind îmbunătățirea documentului pot fi transmise până la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241