Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Selectarea prioritățiilor de investiții reunite în cadrul acestei axe prioritare are la bază pe provocările-cheie identificate la nivelul polilor de creștere și a altor municipii reședință de județ:

  • emisiile de gaze cu efect de seră și calitatea aerului reprezintă probleme în toate marile municipii din România. Ponderea transportului public urban este în continuă scădere la nivelul orașelor, concomitent cu creșterea intensivă a numărului de autovehicule personale cu efecte asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterii congestiei traficului și consumuri energetice mari.
  • lipsa unor intervenţii coordonate și reducerea capacității investiționale a autorităților locale a condus la apariţia unor terenuri abandonate, degradate sau neutilizate la nivelul oraşelor care se repercutează asupra calității vieții populației și atragerii investițiilor private.
  • disponibilitatea și calitatea forței de muncă sunt factori critici pentru dezvoltarea și creșterea economică a orașelor. Este necesară astfel asigurarea alinierii calificărilor educaționale cu nevoile pieței forței de muncă și oferirea de învățare pe tot parcursul vieții, precum și facilitarea reîntoarcerii părinților pe piața activă a muncii prin sprijinirea calității și accesului la serviciile de educație timpurie antepreșcolară și preșcolară.
  • incluziunea socială și combaterea sărăciei, în special pentru populația de etnie roma, reprezintă provocări importante pentru orașele mari. Prin urmare, sunt necesare măsuri pentru a răspunde nevoilor comunităților defavorizate și pentru combaterea excluziunii, ca parte a unei strategii mai ample de dezvoltare urbană.

Sprijinul în această axă prioritară va fi condiționat de existența unor strategii integrate de dezvoltare urbană elaborate la nivelul orașului și zonei funcționale înconjurătoare, după caz.

Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei axe prioritare nu acoperă diversele nevoi de dezoltare de la nivel local, fiind subsumate OT 4, 6, 9 și 10. Cu toate acestea, se încurajează elaborarea unor strategii de dezvoltare urbană cu adevărat multidimensionale, care să integreze toate aspectele relevante de dezvoltare urbană, în funcție de nevoile de dezvoltare identificate la nivel local. Aceasta se va realiza prin mecanismul de prioritizare a proiectelor incluse în strategiile integrate de dezvoltare urbană și care vor fi finanțate cu prioritate în celelate axe prioritare ale POR, precum și alte programe operaționale.


Prioritatea de investiții 4.1: Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Obiectiv specificRezultate așteptate
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Principalul rezultat preoconizat prin implementarea unor astfel de măsuri îl reprezintă limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Contribuția așteptată la obiectivul de reducere a emisiilor de carbon, va fi asigurată, în primul rând, prin scăderea emisiilor de noxe provenite din transport, respectiv prin oferirea opţiunilor de transport alternativ si descurajarea utilizarii autoturismelor personale, oraşele devenind astfel spaţii mai bune de trăit pentru cetăţeni. Rezultatul pozitiv va fi amplificat de implementarea unor strategii durabile în domeniul transportului public urban și de schimbarea comportamentului de transport pentru un număr relevant de cetățeni din arealul urban, cu efecte imediate asupra limitării gradului de poluare cu CO2 datorat transportului rutier.

Pentru a răspunde provocărilor legate de Strategia Europa 2020, precum și pentru a subsuma investițiile în transportul public urban Obiectivului Tematic 4, la nivelul celor 7 poli de creștere din România sunt în curs de realizare planuri de mobilitate urbană durabilă pentru a limita emisiile gazelor cu efect de seră cauzate de transportul motorizat, planuri ce vor fi susținute financiar prin mai multe tipuri de acțiuni. Investițiile preconizate vor viza și celelalte municipii reședință de județ, cu excepția municipiului Tulcea (va beneficia de finanțare în cadrul ITI Delta Dunării), care vor dispune atât de un plan de mobilitate urbană durabilă, cât și de un contract de servicii publice, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport (în cazul în care doresc achiziții sau modernizări ale materialului rulant/flotei de vehicule/EEV).

În absența unor măsuri relevante pentru limitarea emisiilor GES din transportul rutier estimările MMSC prognozează o creștere a acestora cu peste 28% în anul 2023 față de anul de referință 2012.

Investițiile preconizate vor duce la realizarea unor sisteme de transport urban durabil prin atingerea următoarelor rezultate:

  • reducerea poluării aerului și a poluării fonice, precum și a consumului de energie;
  • asigurarea accesibilității la sistemul de transport public pentru toţi cetăţenii;
  • dezvoltarea infrastructurii destinate mijloacelor de transport non-motorizate;
  • creşterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului și a amenajării spaţiilor urbane.

Perioada de depunere a proiectelor: 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10.00

Prioritatea de investiții 4.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării

Obiectiv specificRezultate așteptate
Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judetPrincipalul rezultat preconizat îl constituie creșterea suprafețelor verzi la nivelul municipiilor reședință de județ din România, pe fondul reintegrării în circuitul urban al spațiilor reziduale ale acestora

Perioada de depunere a proiectelor: 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10.00

Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Obiectiv specificRezultate așteptate
Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din RomâniaReducerea numărului populației cuprinsă în zonelele marginalizate la nivelul municipiilor – reședință de județ

Perioada de depunere a proiectelor: 21 august 2017, ora 10.00 – 31 decembrie 2018, ora 10.00

Prioritatea de investiții 4.4: Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectiv specificRezultate așteptate
Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncăInvestițiile planificate vor contribui la consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere, prin abordarea deficiențele actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării. Rezultatele așteptate vizează asigurarea accesului la educația timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii
Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncăAsigurarea unui acces mai bun la educație și rezultate educaționale pentru studenți și stagiari în formarea profesională, precum și pentru activități de învățare pe tot parcursul vieții, corelat cu promovarea participării/ reintegrării pe piața forței de muncă

Perioada de depunere a proiectelor: 21 august 2017, ora 10.00 – 31 decembrie 2018, ora 10.00

Prioritatea de investiții 4.5: Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Perioada de depunere a proiectelor: 21 august 2017, ora 10.00 – 31 decembrie 2018, ora 10.00

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241