Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Stiri REGIO

27
OCT
2017
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programul Operațional Regional, cu sediul în B-dul Libertății nr.16, sector 5, București, în calitate de titular al Programului Operațional Regional 2014-2020, anunță publicul interesat asupra modificărilor acestuia, potrivit cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Programul...
24
OCT
2017
12 proiecte au fost depuse în cadrul primelor două apeluri deschise pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Sud Muntenia, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020! Astfel, până la termenul limită de depunere a proiectelor – 21 octombrie a.c., în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone...
24
OCT
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 345 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-345.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
24
OCT
2017
A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.3 „Creșterea...
23
OCT
2017
În data de 23 octombrie, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu primarul comunei Aninoasa, Constantin Maricescu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Restaurarea și consolidarea Bisericii `Sfântul Gheorghe` - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița”. Prin acest contract, Unitatea Administrativ-Teritorială Aninoasa și Mănăstirea Viforâta, în calitate de beneficiari, primesc...
20
OCT
2017
Vineri, 20 octombrie, la sediul ADR Sud Muntenia s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare”, ce se va implementa în comuna Aninoasa din județul Argeș. Mănăstirea Aninoasa, în calitate de beneficiar, a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban...
20
OCT
2017
A fost publicat spre consultare documentul orientativ pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, în cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC). Documentul cuprinde îndrumări utile pentru GAL-urile urbane, astfel încât să îndeplinească cu succes atribuțiile ce le revin în cadrul procesului de implementare a...
17
OCT
2017
Regiunea Sud Muntenia a depus 11 proiecte în cadrul primelor două apeluri de proiecte deschise în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării...
17
OCT
2017
În data de 16 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 63, privind solicitarea documentelor pentru precontractare. Prezenta instrucțiune vizează următoarele: - în termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea scrisorii Organismului Intermediar de solicitare de documente pentru etapa de precontractare, solicitanții trebuie să transmită toate documentele solicitate prin ghidul general și/sau ghidurile specifice...
17
OCT
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 344 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-344.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
16
OCT
2017
În data de 12 octombrie s-a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidului solicitantului - Condiții...
16
OCT
2017
Vineri, 13 octombrie, s-a modificat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente Programului Operațional Regional, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea...
13
OCT
2017
Vineri, 13 octombrie, la sediul ADR Sud Muntenia s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova – executată `a fresco` de Nicolae Grigorescu”. Prin acest contract, Mănăstirea Zamfira, în calitate de beneficiar, primește finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5...
11
OCT
2017
Miercuri, 11 octombrie, s-a modificat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, apel dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD). Modificarea vizează Anexa 6.1.2 a) pentru Ghidul solicitantului prin modificarea Punctului 1.2.1 - Lungimea drumurilor județene/traseelor reabilitate/modernizate conectate la TEN...
11
OCT
2017
Regiunea Sud Muntenia va beneficia de noi fonduri nerambursabile europene prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, pentru îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii! În cadrul celei de-a șaptea reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Regional, ca urmare a analizei privind stadiul implementării POR 2014 – 2020, precum și a discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene, a reieșit necesitatea modificării...
11
OCT
2017
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna octombrie 2017. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant...
10
OCT
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 343 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-343.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
06
OCT
2017
În cadrul primului apel de proiecte deschis pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia au fost depuse 62 de aplicații, prin care potențialii beneficiari solicită fonduri nerambursabile europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. Apelul pentru Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile...
06
OCT
2017
În data de 5 octombrie s-a publicat forma consolidată a Ghidului solicitantului – Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020! Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 6302, de modificare a Ghidului general al solicitantului, precum și a mai multor ghiduri specifice pentru POR 2014-2020, cu privire la forma de contract aplicabilă, a fost emis marți, 3...
05
OCT
2017
Joi, 5 octombrie, a fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea...
03
OCT
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 342 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-342.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
02
OCT
2017
Regiunea Sud Muntenia are până în prezent un număr de 747 de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020! Astfel, prin aceste aplicații sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 2,64 de miliarde de lei de către potențialii beneficiari, atât publici, cât și privați, care doresc să realizeze proiecte de investiții la nivelul regiunii noastre. Detalii despre stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 au fost oferite...
28
SEP
2017
Miercuri, 27 septembrie, s-a modificat Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI. Principalele modificări, ce sunt prevăzute în Sinteza principalelor modificărilor a Ghidului solicitantului, vizează: - extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare; - corelarea, explicitarea şi completarea unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind activităţile...
26
SEP
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 341 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-341.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
22
SEP
2017
Joi, 21 septembrie, a fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD. Ghidul solicitantului aferent Obiectivului specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” din cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” a Programului Operaţional...
21
SEP
2017
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, a organizat în perioada 13 – 20 septembrie o caravană de informare pentru promovarea oportunităților de finanțare lansate în cadrul Programului Operațional Regional. Aproximativ 150 de potențiali beneficiari POR au participat în total la cele patru seminarii de informare organizate cu această ocazie, ce au avut loc în municipiile reședință de județ Călărași, Ploiești...
20
SEP
2017
Miercuri, 20 septembrie, la Târgoviște a avut loc seminarul de informare privind oportunitățile de finanțare din Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Prin acest eveniment destinat reprezentanților mediului public, s-a încheiat cea de-a patra Caravană de promovare POR organizată de ADR Sud Muntenia în acest an. Seminarul, la care au participat aproximativ 30 de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din municipiile și orașele din județul Dâmbovița, a...
19
SEP
2017
Marți, 19 septembrie, Caravana de promovare POR a ajuns la Pitești! La seminarul de informare organizat de ADR Sud Muntenia, au participat peste 40 de reprezentanți ai autorităților publice locale și ai direcțiilor deconcentrate din județul Argeș. În cadrul evenimentului, ce a fost găzduit de Consiliul Județean Argeș, s-au purtat discuții și au fost analizate criteriile de eligibilitate stabilite prin ghidurile specifice ale priorităților de investiții lansate în cadrul POR...
19
SEP
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 340 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://regio.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-340.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
14
SEP
2017
Caravana de promovare a oportunităților de finanțare din POR 2014 – 2020 a ajuns astăzi, 14 septembrie, la Ploiești! Seminarul de informare, organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, la sediul Consiliului Județean Prahova, a fost destinat potențialilor beneficiari POR - autorități publice locale, direcții deconcentrate, unități de cult, precum și ONG-uri din județul Prahova. În deschiderea evenimentului, directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu...
13
SEP
2017
Miercuri, 13 septembrie, ADR Sud Muntenia a organizat un seminar de informare privind Programul Operațional Regional, destinat potențialilor beneficiari din regiunea noastră. Acest eveniment, ce a avut loc la sediul Agenției din Călărași, deschide o nouă caravană de promovare a oportunităților de finanțare lansate în cadrul POR 2014 – 2020. Cu această ocazie au fost prezentate și analizate condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile destinate mediului public...
12
SEP
2017
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Instrucțiunile nr. 54, 55 și 56, cu privire la apelul istoric pentru proiectele depuse în cadrul Apelurilor de proiecte POR 2016/3/3.1/A/1, POR 2016/5/5.2/1 și POR 2016/7/7.1/1. Documentele vizează modalitatea de încărcare a proiectelor aferente apelurilor istorice lansate în format clasic, aferent Priorităților de investiții 3.1 A, pentru investițiile destinate reabilitării termice a clădirilor...
12
SEP
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 339 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-339.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
12
SEP
2017
În a doua jumătate a lunii septembrie, ADR Sud Muntenia organizează o caravană de informare pentru promovarea oportunităților de investiții din noile linii de finanțare lansate în cadrul Programului Operațional Regional. Cu această ocazie vor fi prezentate și analizate condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile destinate mediului public (autorități publice locale, direcții deconcentrate, unități de cult, precum și ONG-uri) din cadrul următoarelor priorități de...
11
SEP
2017
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna septembrie 2017. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de...
08
SEP
2017
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Instrucțiunea nr. 53, cu privire la apelul istoric pentru proiectele depuse în cadrul Apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1. Prezentul document vizează modalitatea de încărcare a proiectelor aferente apelului istoric lansat în format clasic, aferent Priorității de investiții 6.1, în vederea obținerii codului MySMIS de către beneficiari/solicitanți. Instrucțiunea nr. 53 poate fi consultată pe...
07
SEP
2017
În data de 7 septembrie, Orașul Topoloveni a obținut primele fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, pentru îmbunătățirea mediului urban! Contractul de finanțare, ce a fost semnat astăzi de către directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu primarul orașului Topoloveni, Gheorghe Boțârcă, vizează proiectul „Înființare parc nou în orașul Topoloveni”. Unitatea...
06
SEP
2017
Municipiile reședință de județ din Sud Muntenia și-au stabilit obiectivele de investiții, pe care le vor derula cu ajutorul fondurilor nerambursabile alocate prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020! La începutul lunii septembrie s-a semnat acordul de negociere privind alocările financiare din cadrul obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4, prin care regiunea Sud Muntenia dispune de...
05
SEP
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 338 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-338.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
30
AUG
2017
Mediul privat din Sud Muntenia a manifestat un interes crescut pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional! Până în data de 30 august a.c., termenul limită de depunere a proiectelor pentru realizarea de investiții de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, la nivelul regiunii noastre s-au depus 190 de proiecte în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de...
29
AUG
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 337 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-337.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
22
AUG
2017
În perioada 1 septembrie – 13 noiembrie a.c., Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din mediul urban, constituite ca asociații în baza O.G. nr. 26/2000, pot depune Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL), elaborate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene lansează Ghidul specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a...
21
AUG
2017
Vineri, 18 august, s-a emis ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. Începând cu 18 octombrie 2017, ora 12:00, timp de șase luni, unităţile administrativ-teritoriale pot depune, prin sistemul electronic My SMIS 2014+, cereri de finanțare în cadrul...
17
AUG
2017
În data de 17 august s-a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale finanțate prin Programul Operațional Regional. Principalele prevederi se referă la: • modificarea alocării financiare a apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane...
17
AUG
2017
Joi, 17 august, ADR Sud Muntenia a organizat la sediul Agenției din Călărași, o întâlnire de lucru cu reprezentanții municipiilor de județ din regiunea noastră, ce a avut ca temă principală de discuție procesul de negociere a alocărilor financiare nerambursabile disponibile prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” aferentă Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. Prin Axa prioritară 4, regiunii Sud Muntenia îi sunt alocate fonduri...
16
AUG
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 336 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://regio.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-336.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
10
AUG
2017
În data de 10 august s-a lansat versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR/2017/7/7.1/SUERD/1 din cadrul Axei prioritare 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să...
10
AUG
2017
În data de 10 august s-a lansat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), prevăzute de...
10
AUG
2017
Joi, 10 august, s-a modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile aferent Axei prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”. Principala modificare se referă la prelungirea termenului de depunere a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă până în data de 31 octombrie 2017, ora 16:00. Forma consolidată a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane poate fi consultată pe website-ul...
08
AUG
2017
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna august 2017. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant, ce...
08
AUG
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 335 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-335.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
07
AUG
2017
Vineri, 4 august, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, împreună cu ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, au semnat contractul de finanțare pentru unul dintre cele mai importante proiecte pentru infrastructura de transport rutier din județul Dâmbovița, denumit „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean, prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ...
03
AUG
2017
Județul Călărași a devenit primul beneficiar de la nivelul regiunii Sud Muntenia care a obținut fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional pentru modernizarea drumurilor județene! Astăzi, 3 august, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, împreună cu președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, au semnat primul contract de finanțare pentru modernizarea infrastructurii rutiere de la nivelul...
02
AUG
2017
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în data de 2 august, la sediul din Călăraşi, Întâlnirea anuală a Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia. Acest eveniment, la care au participat aproximativ 40 de comunicatori REGIO, s-a aflat la cea de-a noua ediție, prima astfel de întâlnire având loc în anul 2009, odată cu înființarea rețelei la nivelul regiunii noastre. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate stadiul de implementare a Programului...
01
AUG
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 334 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-334.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
31
IUL
2017
Luni, 31 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Axei Prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării...
28
IUL
2017
Astăzi, 28 iulie, Autoritatea de Mangement pentru Programul Operaţional Regional a aprobat versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte dedicate sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni".Ghidurile specifice sunt valabile pentru proiectele ce urmează a...
28
IUL
2017
Ieri, 27 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1 “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin...
28
IUL
2017
Joi, 27 iulie 2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene a fost aprobat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, Apelul 2, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Ghidul Solicitantului aferent Apelului 2 de proiecte conține informații referitoare la...
28
IUL
2017
În data de 27.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.Astfel, principalele prevederi se referă la: Revizuirea punctului 1) "Documente statutare ale solicitantului și...
26
IUL
2017
Miercuri, 26 iulie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Dr ing. Liviu Gabriel Muşat, alături de ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb și ministrul apărării naționale, Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu, au semnat contractul finanțat prin Programul Operațional Regional, în cadrul Axei Prioritare 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de...
25
IUL
2017
Marți, 25 iulie, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a...
25
IUL
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 333 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-333.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
24
IUL
2017
Vineri, 21 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Ghidurile solicitantului pentru cele cinci obiective specifice din cadrul Axei 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Beneficiarii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte sunt municipiile reședință de județ, în regiunea Sud Muntenia fiind vorba despre municipiile Pitești, Călărași, Târgoviște, Giurgiu, Slobozia, Ploiești și...
20
IUL
2017
Joi, 20 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat apelurile de proiecte pentru Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a POR 2014 – 2020. Cele trei apeluri lansate sunt destinate celor...
18
IUL
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 332 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-332.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
13
IUL
2017
În data de 12 iulie s-a modificat Ghidul specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi și P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI - Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi, din cadrul POR 2014 - 2020. Principalele modificări prevăd: - prelungirea perioadei de pregătire proiecte și deschiderea apelurilor pentru depunerea proiectelor în data de 20 iulie 2017; - corectarea unor necorelări între...
13
IUL
2017
Miercuri, 12 iulie, s-a emis Ordinul MDRAPFE nr. 3623/12.07.2017, de modificare a Ghidului general al solicitantului, ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional. Astfel, modificarea prevede extinderea termenului de depunere a autorizației de construire (conform prevederilor ghidurilor specifice) din etapa de precontractare. Noul termen este 90 de zile calendaristice (față de 60 de zile calendaristice, cât era prevăzut...
13
IUL
2017
Ieri, 12 iulie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2...
11
IUL
2017
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna iulie 2017. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant, ce...
11
IUL
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 331 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-331.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
07
IUL
2017
Joi, 6 iulie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sprijinul JASPERS, a organizat la sediul Consiliului Județean Prahova din Ploiești, o întâlnire de lucru cu autoritățile publice locale din municipiile și orașele de la nivelul regiunii noastre, cu scopul de a prezenta condițiile generale de finanțare în domeniul mobilității urbane și de a purta discuții pe tema conformării contractelor de servicii publice privind transportul local de călători cu Regulamentul...
07
IUL
2017
În data de 6 iulie s-a lansat, spre consultare publică, până în data de 21 iulie, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în...
04
IUL
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 330 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-330.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
28
IUN
2017
Astăzi, 28 iunie, s-a publicat Ghidul specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 - Grup vulnerabil: Persoane vârstnice, varianta consolidată, din cadrul POR 2014 - 2020. Forma consolidată a Ghidului specific poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate și...
27
IUN
2017
Principalele modificări ale Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Priorităţii de investiţii 6.1, vizează următoarele: · actualizarea formei de contract - Clauze generale și clauze specifice POR; · modificări referitoare la posibilitatea încheierii de acorduri de parteneriat între Consiliile judetene/ locale și administrațiile bazinale de ape ce au în administrare...
27
IUN
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 329 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-329.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
27
IUN
2017
Legislația în domeniul gestionării siguranței circulației s-a modificat începând din data de 12 iunie, prin completarea și modificarea Legii nr. 265/2008, privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, fiind excluse drumurile județene din categoria drumurilor pentru care auditul de siguranță rutieră este obligatoriu ca parte a documentației tehnico-economice. În acest sens, începând din 12 iunie, când a intrat în vigoare Legea nr. 130/2017, privind...
26
IUN
2017
S-au publicat două noi instrucțiuni aferente implementării Programului Operațional Regional! Prima instrucțiune, nr. 45, vizează Procedura Operațională pentru Dezvoltarea Urbană și Procedura Operațională pentru Autoritatea Urbană, ce fac parte din Manualul unic de evaluare, selecție și contractare, iar cea de-a doua, nr. 46, are în vedere etapa de precontractare pentru apelurile lansate prin sistemul electronic My SMIS. Cele două instrucțiuni pot fi consultate pe website-ul...
23
IUN
2017
Vineri, 23 iunie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat un seminar de informare privind oportunitățile de finanțare ale Programului Operațional Regional, prin Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (Operațiunea A), a parcurilor științifice și tehnologice (Operațiunea B) și a IMM-urilor, în parteneriat cu ITT (Operațiunea C). Evenimentul...
22
IUN
2017
În data de 22 iunie s-a publicat modelul de Aviz privind oportunitatea investiției, transmis de Ministerul Sănătății, necesar în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI din cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, pentru proiectele aferente spitalelor/unităților sanitare. Tot astăzi a fost înlocuit Exemplul orientativ pentru determinarea indicatorilor aferenți proiectelor...
21
IUN
2017
Astăzi, 21 iunie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, au semnat primul contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020! Primul proiect de la nivelul regiunii Sud Muntenia care va primi finanțare în cadrul POR este „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric POȘTA VECHE din municipiul Călărași”...
20
IUN
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 328 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-328.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
14
IUN
2017
Astăzi, 14 iunie, la Pitești a avut loc cel de-al doilea seminar de informare în cadrul Caravanei de promovare a oportunităților de finanțare POR, derulată de ADR Sud Muntenia. Cu această ocazie au fost prezentate tipurile de activități ce pot fi realizate de potențialii beneficiari pentru a obține fonduri nerambursabile în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile...
13
IUN
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 327 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://regio.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-327.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
13
IUN
2017
Marți, 13 iunie, s-a publicat Ghidul specific aferent Axei prioritare „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.2 „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi...
13
IUN
2017
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a demarat o nouă caravană de informare destinată potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile POR. Această sesiune de informare are ca scop promovarea oportunităților de finanțare din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local...
13
IUN
2017
Astăzi, 13 iunie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” - apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea...
12
IUN
2017
Luni, 12 iunie, s-a lansat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de...
12
IUN
2017
Astăzi, 12 iunie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST). Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 27 iunie 2017, ora 17:00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu...
09
IUN
2017
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna iunie 2017. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant, ce...
08
IUN
2017
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat ieri, 7 iunie, Instrucțiunea nr. 43, privind depunerea și verificarea proiectului tehnic ulterior semnării contractului de finanțare. Pentru contractele încheiate, AM POR va demara procedura de modificare a contractelor de finanțare, prin notificare unilaterală, în vederea includerii obligației beneficiarului de a depune la Organismul Intermediar, acolo unde este cazul, Proiectul tehnic în vederea...
07
IUN
2017
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat miercuri, 31 mai 2017, Instrucțiunea nr. 42 privind transmiterea și conținutul dosarului de achiziţie, precum şi documentele aferente achiziţiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plată/ rambursare. Instrucțiunea nr. 42 poate fi consultată pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Documente > Instrucțiuni, link:...
07
IUN
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 326 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-326.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
31
MAI
2017
Miercuri, 31 mai, s-a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014 - 2020, ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele modificări prevăd corectarea erorilor materiale din forma orientativă a contractului de finanțare, anexat la Ghidul general. În plus, s-a inclus limitarea ipotecării până la cel mult valoarea totală a proiectului, în scopul implementării proiectului/asigurării...
31
MAI
2017
Astăzi, 31 mai, s-a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/B Grup vulnerabil „Persoane cu dizabilități”, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020...
30
MAI
2017
La depunerea cererilor de plată/ rambursare, beneficiarii POR trebuie să țină seama de Anexele prezentei instrucțiuni. Arhiva cu Instrucțiunea nr. 41, precum și anexele aferente acesteia pot fi consultate pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Documente > Instrucțiuni, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1337/documente/, precum și pe site-ul programului - www.inforegio.ro.
30
MAI
2017
S-a lansat în consultare publică Ghidul specific pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/SUERD1 – Axa prioritară 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea...
29
MAI
2017
Astăzi, 29 mai, s-a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C - Grup vulnerabil „Copii”, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, prin ordin al...
29
MAI
2017
A fost prelungit până în data de 4 octombrie 2017, ora 10:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clădiri...
29
MAI
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 325 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://regio.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-325.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
24
MAI
2017
Marți, 23 mai, Guvernul României a aprobat Memorandumul privind adoptarea Acordului de parteneriat între unități administrativ-teritoriale și instituții publice. Documentul oferă potențialilor beneficiari posibilitatea încheierii acordurilor de parteneriat între Consiliile județene şi Administrațiile bazinale de apă, aflate în subordinea Administrației Naționale „Apele Române”, pentru soluționarea aspectelor cu referire la Prioritatea de investiție 6.1 - Stimularea...
23
MAI
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 324 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-324.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
19
MAI
2017
Vineri, 19 mai, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B/7 REGIUNI și POR/2017/8/8.1/8.2.B/ITI DD, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea...
19
MAI
2017
Ieri, 18 mai, s-a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile aferent Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Principalele prevederi se referă la: - stabilirea atribuţiei delegate Autorităţilor Urbane de către AMPOR, respectiv atribuţia de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului...
17
MAI
2017
Astăzi, 17 mai, s-a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Prioritatea de Investiții 6.1, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD). Ghidul, împreună cu anexele aferente acestuia pot fi consultate pe website-ul nostru:...
16
MAI
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 323 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-323.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
15
MAI
2017
Luni, 15 mai, s-a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de transfer tehnologic. Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 30 mai 2017, ora 16:00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului...
15
MAI
2017
La sfârșitul săptămânii trecute s-a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Priorității de investiții 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) din cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic” a POR. Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 28 mai 2017, ora 16:00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu...
10
MAI
2017
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna aprilie 2017. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant...
09
MAI
2017
Astăzi, 9 mai, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a sărbătorit Ziua Europei împreună cu elevi-ambasadori din clasele IX - XI de la Liceul „Danubius” din Călărași, îndrumați de profesorii coordonatori implicați în proiectul „Școli Ambasador ale Parlamentului European”. Evenimentul, denumit simbolic „Repere ale Diversității Europene”, s-a desfășurat la sediul Agenției și a avut ca scop promovarea unei gândiri europene şi popularizarea...
09
MAI
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 322 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-322.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
08
MAI
2017
În perioada 27 iulie 2016 – 4 mai 2017, 460 de microîntreprinderi din regiunea Sud Muntenia au depus proiecte prin aplicația MySMIS pentru a solicita finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Operațiunea A -...
05
MAI
2017
Marți, 9 mai, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va organiza, împreună cu elevi-ambasadori din clasele IX - XI de la Liceul „Danubius” din Călărași, îndrumați de profesorii coordonatori implicați în proiectul „Școli Ambasador ale Parlamentului European”, un eveniment dedicat Zilei Europei! Această acțiune va avea loc la sediul Agenției, începând cu ora 11:30, având ca scop promovarea unei gândiri europene şi de a populariza fenomenul de „Uniune...
03
MAI
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 321 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-321.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
02
MAI
2017
Marți, 2 mai, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, apeluri dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării. Eventualele observații și propuneri...
28
APR
2017
Modelul de aviz privind oportunitatea investiției, necesar pentru proiectele de creștere a eficienței energetice în unitățile de învățământ, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR), este acum disponibil pentru potențialii beneficiari! Avizul face parte din documentația pentru proiectele ce vizează unităţi de învăţământ, pe care o depun solicitanții de fonduri europene, odată cu cererea de finanțare. Solicitarea avizului se face la Ministerul Educației...
25
APR
2017
Astăzi, 25 aprilie, s-a publicat, spre consultare, Ghidul specific aferent Priorității de investiții 10.1„Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. Consultarea publică are ca termen data de 16 mai 2017, până când pot fi transmise eventualele...
25
APR
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 320 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-320.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
24
APR
2017
S-a completat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, în sensul clarificării termenului la care se consideră împlinite primele două luni de depunere a proiectelor, pentru care se aplică pragul de calitate de 85 de puncte. Astfel, primele două luni ale apelului seconsideră împlinite la data de 30.04.2017, ora 23:59:59. Modificarea a fost...
20
APR
2017
S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR 2016/6/6.1/2 și POR 2016/6/6.1/2 BI, aferente Priorității de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, până în data de 13 iulie 2017, ora 15:00. Ghidul solicitantului modificat, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului...
19
APR
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 319 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-319.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
14
APR
2017
Joi, 13.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conține condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele modificări prevăd: Modificarea prevederilor ghidului cu privire la preponderenta procesului competitiv al apelurilor lansate în cadrul POR 2014-2020. Actualizarea tipurilor de apel ce pot fi...
13
APR
2017
Joi, 13 aprilie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane vârstnice, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd: modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale, de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile...
13
APR
2017
Astăzi, 13 aprilie, s-a publicat Procedura Operaţională pentru Autoritatea Urbană, aferentă implementării Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Scopul acestei proceduri operaţionale este de a oferi o descriere a procedurilor utilizate de Autoritatea Urbană pentru selectarea şi prioritizarea fișelor de proiecte, ca prima etapă a procesului de selectare a proiectelor finanțate prin...
13
APR
2017
Miercuri, 12 aprilie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI și POR/2017/3/3.2/1/BI, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv...
11
APR
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 318 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-318.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
10
APR
2017
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna aprilie 2017. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant...
06
APR
2017
S-au modificat Ghidurile solicitantului pentru cele două apeluri de proiecte ce vizează investiții pentru modernizarea rețelei de drumuri județene în cadrul Priorității de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” a Programului Operațional Regional. Ieri, 5 aprilie, s-a emis ordinul privind modificarea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de...
04
APR
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 317 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-317.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
31
MAR
2017
Astăzi, 31 martie, s-au publicat spre consultare publică Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Operaţional Regional (POR), dedicate sprijinirii dezvoltării urbane durabile (Axa proritară 4). Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 18 aprilie 2017. Cele 5 noi ghiduri pot fi consultate pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR...
29
MAR
2017
În data de 29 martie, ADR Sud Muntenia a organizat, la sediul din Călărași, prima ședință a Consorțiului Regional de Inovare (CRI) Sud Muntenia. Scopul acestei prime întâlniri a fost de a analiza, de a corela, precum și de a alcătui portofoliul de scrisori de intenție primite de la potențialii beneficiari, care intenționează să depună proiecte în cadrul Axei prioritare 1 din Programul Operațional Regional. Totodată, cu această ocazie a fost aprobat Regulamentul pentru...
28
MAR
2017
Ieri, 27 martie, s-a modificat Ghidul specific pentru apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clădiri Publice. Reamintim că perioada în care pot fi...
28
MAR
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 316 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-316.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
23
MAR
2017
Ieri, 22 martie, a fost emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1 aferent Priorității de investiții 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității...
21
MAR
2017
MDRAPFE a publicat versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/2, Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și...
21
MAR
2017
Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a anunțat azi, 21 martie, modificarea Ghidurilor solicitantului pentru Prioritățile de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A -...
21
MAR
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 315 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-315.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
20
MAR
2017
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a publicat azi, 20 martie, o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea...
16
MAR
2017
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 30/14.03.2017, privind facturarea separată a sumelor aferente actelor adiționale la contractele de achiziție publică. Beneficiarii se vor asigura că, în cazurile în care există un act adițional la contractele de achiziție publică, sumele aferente acestui act adițional fie se facturează separat pentru cheltuielile efectuate aferente contractului de bază, respectiv...
15
MAR
2017
MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, anunță lansarea unui nou apel de proiecte pentru Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”. Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul...
15
MAR
2017
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat ieri, 14 martie, varianta revizuită a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR...
14
MAR
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 314 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-314.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
07
MAR
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 313 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-313.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
02
MAR
2017
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional (POR), lansează metodologia pentru scrisoarea de intenție în vederea identificării expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (EITT) și parcurile științifice, care intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1...
28
FEB
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 312 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-312.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
23
FEB
2017
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 a emis Instrucțiunea nr. 29 din 23 februarie a.c., privind procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în apelului nr. POR/AP/2016/5/5.1 aferent Priorității de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Conform prezentei instrucțiuni, reprezentantul legal al parohiei este preotul paroh, iar al mănăstirii este...
23
FEB
2017
Centralizatorul răspunsurilor la întrebările, observațiile și propunerile aferente consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B, publicat azi, 23 februarie, de către AM POR poate fi consultat pe website-ul...
23
FEB
2017
Autoritatea de Management pentru POR a publicat azi, 23 februarie, noi modificări la Ghidul general al solicitantului pentru POR 2014-2020.Prin Ordinul nr. 286/15.02.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a aprobat modificarea și înlocuirea următoarelor anexe: Anexa „Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020”, Anexa 10.8 „Forma...
22
FEB
2017
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 a publicat astăzi, 22 februarie, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Priorității de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1. B - Incubatoare de...
21
FEB
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 311 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-311.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
20
FEB
2017
La sfârșitul săptămânii trecute, viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, și secretarul de stat Adrian Ionuț Gâdea s-au aflat în vizită de lucru în regiunea Sud Muntenia, pentru a analiza împreună cu autoritățile publice locale strategiile locale de dezvoltare, precum și oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. În această vizită, la invitația...
14
FEB
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 310 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-310.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
07
FEB
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 309 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-309.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
07
FEB
2017
Luni, 6 februarie, ADR Sud Muntenia a organizat la Ploiești, prima întâlnire de lucru din acest an privind dezvoltarea urbană prin POR 2014 – 2020, destinată reprezentanților celor șapte municipii reședință de județ de la nivelul regiunii noastre. În cadrul acestui eveniment, directorul Agenției, dr ing. Liviu Mușat, alături de directorul adjunct Dezvoltare și Comunicare, Daniela Traian, precum și reprezentanții Serviciului Dezvoltare Urbană au analizat și dezbătut...
03
FEB
2017
ADR Sud Muntenia organizează luni, 6 februarie, la Ploiești, prima întâlnire de lucru din acest an cu reprezentanții municipiilor reședință de județ de la nivelul regiunii noastre. Evenimentul se va desfășura, începând cu ora 10:30, la sediul Consiliului Județean Prahova (sala de ședințe, et. I), și are ca scop prezentarea și analizarea Documentului Cadru de Implementare (DCI) a Dezvoltării urbane durabile aferent Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării...
03
FEB
2017
Peste 550 de potențiali beneficiari din mediul public și privat de la nivelul regiunii Sud Muntenia au participat la Caravana de informare desfășurată în perioada 25 ianuarie – 1 februarie, pentru promovarea oportunităților de investiții ce pot fi finanțate prin POR 2014 – 2020. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate și analizate condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile, precum și tipurile de activități și beneficiari eligibili, conform...
01
FEB
2017
Peste 150 de potențiali beneficiari au participat la Seminarul de informare POR 2014 – 2020 de la Ploiești! Prin acest eveniment, ADR Sud Muntenia a încheiat astăzi, 1 februarie, cea de-a patra Caravană de promovare POR 2014 – 2020, prin care au fost prezentate și analizate posibilitățile de accesare a fondurilor nerambursabile conform ghidurilor specifice pentru reabilitarea termică a clădirilor publice (Prioritatea de investiții 3.1 B), îmbunătățirea...
01
FEB
2017
Datorită numărului mare de confirmări de participare primite de la potențialii beneficiari, s-a modificat locul de desfășurare a seminariilor de informare POR 2014 – 2020 de astăzi!!! Evenimentele vor avea loc la sala Europa, parter, intrarea B a Consiliului Județean Prahova! Orele de începere rămân nemodificate, astfel la ora 11:00 va începe seminarul destinat mediului public, iar de la ora 14:00 va avea loc evenimentul destinat mediului privat.
31
IAN
2017
Astăzi, 31 ianuarie, ADR Sud Muntenia a organizat, la Pitești, un nou seminar de informare destinat potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile, în cadrul Caravanei POR 2014 – 2020. Peste 120 de persoane au participat la acest eveniment, pentru a afla cât mai multe informații despre cum pot obține finanțare europeană pentru a realiza investiții fie în sectorul public, fie în mediul privat, prin POR 2014 – 2020. Reamintim celor interesați că mâine, 1...
30
IAN
2017
În cadrul caravanei de informare POR 2014 – 2020, ADR Sud Muntenia s-a întâlnit astăzi, 30 ianuarie, cu potențialii beneficiari din județul Dâmbovița. La acest eveniment au participat peste 100 de reprezentanți din mediul public și cel privat, interesați să acceseze fonduri nerambursabile europene din POR 2014 – 2020, pentru reabilitarea termică a clădirilor publice (Prioritatea de investiții 3.1 B), reabilitarea și modernizarea de centre sociale destinate...
30
IAN
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 308 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://regio.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-308.pdf. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
26
IAN
2017
Joi, 26 ianuarie, ADR Sud Muntenia a organizat, la Alexandria, un nou seminar de informare destinat potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile, în cadrul Caravanei de promovare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Acest eveniment, la care au participat peste 70 de persoane din județele Teleorman și Giurgiu, a avut ca scop analizarea posibilităţilor de investiţii din liniile de finanțare POR 2014 –2020, ce vizează creșterea eficienței energetice...
25
IAN
2017
ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional, a demarat miercuri, 25 ianuarie, o nouă caravană de informare pentru promovarea oportunităților de investiții pentru potențialii beneficiari din mediul public și cel privat. Startul caravanei s-a dat la Călărași, unde au participat peste 80 de persoane interesate să acceseze fonduri nerambursabile alocate prin POR 2014 - 2020. Prima parte a zilei a fost destinată potențialilor...
20
IAN
2017
Vineri, 20 ianuarie, s-a aprobat versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile aferent Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, Apel de documente strategice POR/2016/4/, prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice și fondurilor europene și al ministrului delegat pentru fonduri europene. Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanți...
20
IAN
2017
În data de 20 ianuarie s-a publicat Ordinul MDRAPFE nr. 97/18.01.2017, prin care se aprobă prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului 2.1.A Microîntreprinderi, până în data de 27 aprilie 2017 (ora 12:00). Cu această ocazie a fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi...
19
IAN
2017
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 19/17.01.2017, privind conformarea solicitanților POR 2014 – 2020 cu Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, Art. 291, alin. 1 – cota TVA aplicabilă de la 1 ianuarie 2017, privind depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelurilor lansate. Astfel, pentru toți solicitanții POR 2014 – 2020, care au depus/ transmis prin MYSMIS cererile de finanțare cu bugetul întocmit prin...
17
IAN
2017
ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional, va demara o nouă caravană de informare pentru promovarea oportunităților de investiții din liniile de finanțare ce au fost lansate la sfârșitul lunii decembrie 2016 pentru potențialii beneficiari din mediul public și privat. Liniile de finanțare lansate în perioada 23 – 28 decembrie, ce vor face obiectul prezentei caravane de informare, sunt următoarele: Prioritatea de Investiții...
17
IAN
2017
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 307 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter.html. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
13
IAN
2017
În data de 11 ianuarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis clarificări privind situaţiile financiare solicitate ca anexă la cererea de finanţare aferente Apelului de proiecte 2.1.A/2016. Astfel, în conformitate cu Ghidul specific aferent Apelului de proiecte 2.1A/2016, se vor anexa situaţiile anuale ale solicitantului, aferente exerciţiului fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau a...
05
IAN
2017
Calendarul poate fi consultat pe website-ul Agenției - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Documente > Calendare, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1337/documente/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro. Reamintim că perioadele sunt estimate, urmând a fi revizuite în funcție de îndeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor.
04
IAN
2017
Astăzi, 4 ianuarie, a fost aprobată versiunea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional...
28
DEC
2016
Astăzi, 28 decembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat Ghidul specific Priorităţii de investiții 8.1 – “Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la...
28
DEC
2016
În data de 27 decembrie Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice...
23
DEC
2016
Astăzi, 23 decembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat Ghidul specific Priorității de Investiție 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”. Beneficiari ai fondurilor nerambursabile pentru Prioritatea de investiție 2.2 vor fi societățile constituite în baza...
23
DEC
2016
În data de 22 decembrie Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, pentru consultare publică, prima versiune de lucru a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 8.1 – „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea...
22
DEC
2016
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 306 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter.html. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
20
DEC
2016
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a anunțat marți, 20 decembrie, că s-a revizuit Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea...
20
DEC
2016
Prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice a fost modificat şi înlocuit Modelul orientativ la contractul de finanţare pentru Ghidurile solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Priorităților de investiții 5.1, 5.2 și 7.1 ale Programului Operaţional Regional 2014 - 2020. În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și ale Legii nr. 98/2016...
19
DEC
2016
Luni, 19 decembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR), Conferința regională anuală privind stadiul implementării POR 2014-2020 în Sud Muntenia. Evenimentul, ce a avut loc la sediul Agenției din municipiul Călărași, a reunit peste 30 de reprezentanți ai administrației publice locale din regiunea noastră. Din partea ADR Sud Muntenia au participat directorul adjunct...
14
DEC
2016
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în data de 14 decembrie, la Călăraşi, o întâlnire la nivel regional cu mass-media din Sud Muntenia. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate oportunitățile de finanțare și condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile europene alocate Sud Munteniei prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, cu accent pe liniile de finanțare lansate până în prezent. Bugetul alocat inițial regiunii Sud...
13
DEC
2016
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Publicaţia a ajuns la numărul 305 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter.html. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
07
DEC
2016
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 3170/07.12.2016, pentru modificarea şi înlocuirea Anexei 10.8 - Model orientativ la contractul de finanţare la Anexa 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1021/2015, pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Ghidul general, cu...
07
DEC
2016
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!Publicaţia a ajuns la numărul 304 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter.html. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
29
NOI
2016
A apărut un nou număr al newsletter-ului electronic editat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Publicaţia a ajuns la numărul 303 şi poate fi citită pe site-ul nostru la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter.html. De asemenea, puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
29
NOI
2016
Astăzi, 29 noiembrie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea...
28
NOI
2016
În perioada 25 – 26 noiembrie, ADR Sud Muntenia, în colaborare cu Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultății de Geografie - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a organizat Sesiunea „Soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană în contextul implementării politicii de coeziune 2014 – 2020”. Evenimentul, găzduit de Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în campusul devenit centrul de greutate al activităţii didactice şi de cercetare...
22
NOI
2016
În perioada 25 – 26 noiembrie, ADR Sud Muntenia organizează Sesiunea „Soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană în contextul implementării politicii de coeziune 2014 – 2020”, ce se va desfăşura la Târgoviște, în Campusul Universității „Valahia”, corpul B, Sala Oxford (Aleea Sinaia, nr. 13). Evenimentul va reuni laolaltă personalităţi ale vieţii academice - profesori doctori cu o activitate didactică și de cercetare ştiinţifică de anvergură din mediul...
22
NOI
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 302 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-302.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
15
NOI
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 301 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-301.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
14
NOI
2016
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna noiembrie 2016. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant...
14
NOI
2016
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în colaborare cu Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultății de Geografie - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, organizează în perioada 25 – 26 noiembrie, Sesiunea „Soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană în contextul implementării politicii de coeziune 2014 – 2020”, ce se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Dâmbovița din municipiul Târgoviște. Evenimentul va reuni laolaltă...
08
NOI
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 300 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-300.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
04
NOI
2016
Astăzi, 4 noiembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, pentru o nouă consultare publică, versiunea consolidată a „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Noua versiune este rezultatul analizei a aproximativ 860 de întrebări, propuneri și observații...
03
NOI
2016
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor formulate ca urmare a consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” a Programului Operațional Regional 2014 - 2020. Reamintim că AM POR a publicat, în data de în luna iulie, în consultare publică...
01
NOI
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 299 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-299.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
25
OCT
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 298 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/newsletter029820161024.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
20
OCT
2016
ADR Sud Muntenia a ajuns astăzi, 20 octombrie, la Alexandria, unde a organizat un nou seminar de informare destinat potenţialilor beneficiari, în cadrul Caravanei POR 2014 – 2020. La acest eveniment, ce a fost găzduit de Consiliul Județean Teleorman, s-au purtat discuții despre condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile din cadrul liniilor de finanțare POR 2014 – 2020 lansate până acum. Seminarul de informare de astăzi încheie cea de-a treia Caravană POR...
20
OCT
2016
Întreprinderile Mici și Mijlocii din România vor avea la dispoziție Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri (POIIMM), după ce Guvernul a adoptat ieri, 19 octombrie, printr-un Memorandum, conținutul Acordului de Finanțare, Acordului între Creditori și Contractului de Gaj. Documentele urmează să fie semnate de către viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Inițiativa pentru IMM-uri 2014 - 2020, în valoare de...
19
OCT
2016
Astăzi, 19 octombrie, ADR Sud Muntenia a organizat, la Ploieşti, un nou seminar de informare destinat potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile, în cadrul Caravanei POR 2014 – 2020. Acest eveniment, la care au participat peste 40 de persoane, a avut ca obiectiv exclusiv analizarea posibilităţilor de finanţare din priorităţile de investiţii ce s-au lansat până în acest moment în cadrul programului.Reamintim celor interesați că mâine, 20 octombrie, Caravana POR...
18
OCT
2016
Astăzi, 18 octombrie, Caravana POR 2014 – 2020 a ajuns la Pitești! Seminarul de informare destinat potențialilor beneficiari ai Programului Operațional Regional a avut ca obiectiv prezentarea condiţiilor de accesare a fondurilor nerambursabile din cadrul liniilor de finanțare active ale POR 2014 – 2020, conform Ghidurilor specifice aferente. Dacă sunteți interesați să participați la unul din evenimentele de informare de la Ploiești (19 octombrie) sau Alexandria...
18
OCT
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 297 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://regio.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-297.pdf.Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
13
OCT
2016
Astăzi, 13 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a publicat modificările pentru Ghidul General POR 2014-2020 și pentru Ghidurile specifice priorităților de investiții lansate până în prezent: 2.1.A, 3.1.A, 5.1, 5.2, 6.1 și 7.1. Ghidurile actualizate pot fi consultate pe website-ul Agenției dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 –...
13
OCT
2016
ADR Sud Muntenia continuă Caravana POR 2014 – 2020, destinată mediului public din regiunea noastră. Săptămâna aceasta au fost organizate seminarii de informare pentru potențialii beneficiari ai Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 din județele Dâmbovița și Ialomița. Săptămâna viitoare, Caravana de informare POR va ajunge în Argeș, Prahova și Teleorman. Dacă sunteți interesați să aflați detalii despre condițiile de accesare a fondurilor...
12
OCT
2016
Marți, 11 octombrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, la Călăraşi, o conferință de presă cu scopul de a prezenta Programul Operațional Regional 2014 – 2020, cu accent pe oportunitățile de finanțare pe care le au atât mediul public, cât și cel privat din regiunea Sud Muntenia. Totodată, cu această ocazie, jurnaliștii au aflat informații despre liniile de finanțare active în prezent în cadrul programului, condițiile de accesare a...
11
OCT
2016
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în data de 11 octombrie, la Călăraşi, prima Întâlnire anuală a Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia în contextul perioadei de programare 2014 - 2020. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate oportunitățile de finanțare și condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile europene alocate Sud Munteniei prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, cu accent pe liniile de finanțare lansate...
11
OCT
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 296 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-296.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
10
OCT
2016
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna octombrie 2016. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant...
04
OCT
2016
În cadrul caravanei de informare POR 2014 – 2020, ADR Sud Muntenia s-a întâlnit astăzi, 4 octombrie, cu potențialii beneficiari de fonduri Regio din județul Călărași. La acest eveniment, la care au participat peste 30 de reprezentanți de instituții publice, cel mai mare interes l-a reprezentat prioritatea de investiții din cadrul POR 2014 – 2020, destinată reabilitării termice a clădirilor publice și a celor rezidențiale (Operațiunile A și B), cu ajutorul...
04
OCT
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 295 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-295.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
03
OCT
2016
Astăzi, 3 octombrie, ADR Sud Muntenia a organizat la Giurgiu, un seminar de informare destinat potențialilor beneficiari POR 2014 – 2020. Evenimentul face parte din caravana de informare ce se desfășoară în regiunea noastră pe parcursul lunii octombrie, pentru promovarea oportunităţilor de finanţare din POR 2014 – 2020. Următorul seminar va avea loc mâine, 4 octombrie, la sediul Agenției din Călărași. Cei interesaţi să participe sunt invitaţi să se...
03
OCT
2016
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 16/29.09.2016, referitoare la derularea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității (CAE) cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive (2.1A - Microîntreprinderi). Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluării...
27
SEP
2016
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (POR), va organiza în luna octombrie o nouă caravană de promovare a oportunităților de finanțare din POR 2014 – 2020. Această sesiune de informare are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare asupra oportunităților de accesare a fondurilor nerambursabile pentru investiţii ce vizează sprijinirea eficienței energetice în clădirile...
27
SEP
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 294 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/indo-regional-sud-muntenia-nr-294.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
20
SEP
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 293 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-293.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
13
SEP
2016
În data de 13 septembrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat la seminarul de informare destinat unităților administrativ-teritoriale din județul Argeș. Evenimentul, găzduit de Consiliul Județean Argeș, a avut ca scop prezentarea oportunităților de finanțare din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, destinate autorităților publice locale. Cu această ocazie s-au purtat discuții privind condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile...
13
SEP
2016
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 13/05.09.2016, prin care anunță suspendarea demarării etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității (CAE) cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive (2.1A - Microîntreprinderi). Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul...
13
SEP
2016
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna septembrie 2016. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale şi schemele de grant...
13
SEP
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 292 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-292.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
06
SEP
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 291 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-291.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
31
AUG
2016
Miercuri, 31 august, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat, la invitația Consiliului Județean Ialomița, la întâlnirea de lucru destinată reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale din mediul urban din Ialomița, pentru a prezenta oportunitățile de finanțare din Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Evenimentul, ce s-a desfăşurat la Complexul Hotelier „Ialomița” din stațiunea balneară Amara, a reunit aproximativ 30...
30
AUG
2016
Publicaţia a ajuns la numărul 290 şi poate fi citită pe site-ul nostru, la secţiunea Newsletter, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-290.pdf. Vă reamintim de asemenea că puteţi să vă înregistraţi pe site şi să primiţi direct pe e-mail, în mod regulat, buletinul de ştiri realizat de instituţia noastră.
29
AUG
2016
Astăzi, 29 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Ordinul nr. 1878/29.08.2016, pentru aprobarea modificării anexei Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte 2.1 Microîntreprinderi.  Prin acest document se anunță revizuirea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor...
26
AUG
2016
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a transmis o clarificare privind termenul „Extindere” din cadrul activităților ce urmează a fi realizate prin proiectele depuse în cadrul Priorității de investiții 5.1 „Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” din POR 2014 – 2020. Detalii privind aceste activități ce vizează lucrări asupra clădirilor monumente istorice aflați în adresa AM POR, ce...
25
AUG
2016
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis o instrucțiune de lucru prin care se prezintă Organismelor Intermediare (OI) pentru POR din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) modul de stabilire a ierarhiei proiectelor depuse în cadrul apelurilor pentru POR 2014-2020. Apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 sunt de două tipuri: a. Competitive (proiectele depuse sunt finanțate etapizat, în ordinea descrescătoare...
19
AUG
2016
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, a publicat lista cu întrebările frecvente primite din partea potențialilor beneficiari privind Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de...
19
AUG
2016
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a emis Ordinul nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene. Ordinul este în vigoare începând cu data de 12 august și reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale...
11
AUG
2016
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 9/09.08.2016, prin care anunță suspendarea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive (2.1A - Microîntreprinderi). Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat...
09
AUG
2016
Marţi, 9 august, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale – municipii reşedinţă de judeţ din regiunea Sud Muntenia, pentru a analiza condiţiile generale prevăzute în documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, aflat în consultare publică până în data de 12 august a.c..  ...
08
AUG
2016
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat marți, 2 august, calendarul actualizat al lansărilor apelurilor de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Perioadele prezentate în acest calendar sunt cu titlu estimativ, urmând a fi revizuite în funcție de îndeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor. Documentul poate fi consultat pe website-ul dedicat implementării Regio în Sud Muntenia – http://regio.adrmuntenia.ro...
29
IUL
2016
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 28 iulie 2016 spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din...
12
IUL
2016
Marți, 12 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a lansat în consultare publică Documentul cadru de implementare a Axei prioritare 4, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, ce se aplică apelului de documente strategice pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile din cadrul POR 2014-2020. Documentul cadru POR 2014-2020 pentru apelul de documente strategice aferent Axei prioritare 4 este destinat în principal...
11
IUL
2016
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014 – 2020, a emis astăzi, 11 iulie, Ordinul nr. 1007/11.07.2016, pentru aprobarea modificării Anexei „Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului...
06
IUL
2016
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, la invitaţia Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş, a participat, la Piteşti, la seminarul de informare privind oportunităţile de finanţare nerambursabilă pentru mediul privat din Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, precum şi serviciile oferite în cadrul proiectului PROSME, pe care Agenţia îl derulează în cadrul unui consorţiu, în calitate de partener. În cadrul evenimentului ce a avut loc la...
24
IUN
2016
Astăzi, 24 iunie, ADR Sud Muntenia a încheiat Caravana POR 2014 – 2020 destinată Microîntreprinderilor din regiunea noastră, prin seminarul de informare ce a avut loc la Slobozia. În cadrul apelului, ce va fi deschis în data de 27 iulie, aplicanţii vor putea depune proiecte pentru a obţine fonduri nerambursabile în termen de şase luni, această perioadă urmând a fi redusă, dacă bugetul alocat regiunii Sud Muntenia, de 36,85 de milioane de euro, va fi consumat mai...

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241