Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1: Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectiv specificRezultate așteptate
Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolateContribuția la sporirea accesului la servicii medicale și la atingerea obiectivului de scădere a ponderii nevoilor medicale nesatisfăcute ale pacienților, în special a celor legate de consultul medical și tratament
Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgențăSprijin pentru constituirea unei rețele de spitale regionale de urgență și a unei reţele fizice și funcționale integrate de direcţionare a pacienţilor.
Spitalele de urgenţă regionale vor trata cazurile cele mai complexe într-o abordare multidisciplinară, eficientă și sigură punct de vedere clinic. Aceste entități vor asigura un acces echitabil la servicii medicale de calitate și vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor de sănătate pentru patologii relevante prioritare care afectează în mod disproporționat pe cei săraci și care reprezintă una dintre principalele cauze a morbidităţii şi mortalităţii. Prin POR se va acorda sprijin financiar pentru construirea şi dotarea a 3 spitale regionale, în regiunile NE (Iaşi), SV (Craiova) şi NV (Cluj-Napoca).
În ceea ce priveşte unităţile de primiri urgenţe de la nivelul spitalelor județene de urgență, în special pentru cele de la nivel zonal şi regional, investițiile POR în infrastructură și echipamente vor contribui la asigurarea serviciilor de asistență medicală corespunzătoare și în timp util, în special pentru grupurile neasigurate, marginalizate, cum ar fi romii.
Creşterea gradului de acoperire cu servicii socialeÎmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale ale serviciilor sociale, ca factor critic pentru furnizarea adecvată a acestora şi de sporire a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. În plus, mediul rural este deficitar în privinţa existenţei centrelor sociale şi a personalului necesar, relevând necesitatea finanţării intervenţiilor în infrastructura serviciilor sociale de zi.

Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe

Grup vulnerabil persoane vârstnice

Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

Perioada de depunere a proiectelor: 20.07.2017, ora 12.00 – 20.01.2018, ora 12:00.

Grup vulnerabil copii


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241