Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
29
IUL
2016

Ghidul solicitantului pentru prioritatea 3.1 – Sprijnirea eficienței energetice, Operațiunea B – Clădiri publice, lansat spre consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 28 iulie 2016 spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Prioritatea de investiție 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice sprijină activitățile specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

  • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
  • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
  • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice);
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
  • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
  • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Potențialii beneficiari care vor putea depune cereri de finanțare pentru Prioritatea 3.1, Operațiunea B sunt autoritățile publice centrale, autoritățile și instituțiile publice locale și parteneriatele între ele, atât din mediul urban cât și din mediul rural.

Alocarea financiară aferentă acestei operațiuni la nivel național este de 325,21 milioane euro, regiunii Sud Muntenia revenindu-i 45,56 milioane euro.

Documentele aferente ghidului pot fi consultate pe website-ul dedicat implementării Regio în Sud Muntenia – http://regio.adrmuntenia.ro > Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/p31b.rar sau pe site-ul Regio, http://www.inforegio.ro.

Eventualele observații sau comentarii la Ghidul specific pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro, până în data de 29 august a.c., ora 16:00.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241