Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
28
DEC
2016

Apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 8.1 - Grup vulnerabil: persoane vârstnice a fost lansat!

Astăzi, 28 decembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat Ghidul specific Priorităţii de investiții 8.1 – “Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale “, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil: persoane vârstnice. Acest apel este Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
Solicitanții de finanțare pot fi:Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public, entitați de drept privat (asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006), parteneriate între oricare dintre entitățile menționate mai sus. Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/fiecare membru al parteneriatului, după caz trebuie să aibă personalitate juridică. Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor.

În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 28/02/2017 ora 12:00:00 – 29/08/2017 ora 12:00:00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi cosultate pe website-ul Agenției dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 8, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, precum și pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241