Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
21
MAR
2017

S-au revizuit Ghidurile solicitantului pentru Prioritățile de investiții 3.1, 5.1 și 5.2

Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a anunțat azi, 21 martie, modificarea Ghidurilor solicitantului pentru Prioritățile de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” și 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.


Revizuirea Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 se referă la:

- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă;

- actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare. Acesta a fost actualizat în conformitate cu modificările legislative intervenite;

- pentru apelurile necompetive, principiul ”primul venit, primul evaluat” rămâne aplicabil, referindu-se la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcție de ordinea depunerii acestora, cu condiția parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare, selecție și contractare; cu toate acestea, parcurgerea etapelor de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele care se încadrează în alocarea regională a apelului (conform principiului enunţat) se poate realiza fără a se respecta ordinea depunerii proiectelor, având în vedere faptul că pot exista situații în care pentru unele proiectele sunt necesare clarificări, iar pentru altele nu este necesar, unii solicitanți răspund mai repede la solicitările de clarificări sau sunt disponibili pentru efectuarea vizitei la fața locului într-un termen mai scurt;

- includerea în cadrul documentelor ce trebuie aduse de către entităţile de drept public în etapa precontractuală în conformitate cu prevederile HG93/2016, prezentând „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”;

- actualizarea „Modelului A - Opisul cererii de finanțare”.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific P.I. 3.1A rămân neschimbate.

 

Revizuirea Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1 a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește modelul standard orientativ al contractului de finanțare, precum și a Modelului F 5.1 - Acord de parteneriat model orientativ. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

 

În ceea ce privește revizuirea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1, principalele modificări prevăd:

- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale, de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice, pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă;

- includerea situației în care nu se aplică mecanismul de selecție și contractare pentru apelurile competitive, respectiv atunci când aceste apeluri sunt închise, iar valoarea solicitată a proiectelor depuse în cadrul regiunii de dezvoltare nu acoperă alocarea regională. In acest caz, Organismele Intermediare ale POR vor putea demara etapa precontractuală pentru toate proiectele care întrunesc punctajul minim, fără a mai aplica mecanismul etapizat de selecție și contractare, ceea ce elimină premisele competitiționale în apelul respectiv;

- includerea mențiunii că pentru toate proiectele depuse în cadrul apelurilor competitive deschise la Organismele Intermediare, pentru care s-a întrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a întrunit pragul de calitate, se pot solicita documentele aferente etapei de precontractare, pe riscul solicitantului, cu privire la contractarea proiectului în urma aplicării mecanismului descris în ghidul specific și încadrarea în alocarea regională a proiectului;

- eliminarea din textul Ghidului General a prevederilor legate de obligativitatea depunerii proiectului tehnic (PT) și sancțiunile aferente. Modificarea respectivă a fost inclusă în forma de contract aprobată prin ordinul MDRAP nr. 3170/07.12.2016, fiind omisă eliminarea prevederii din textul ghidului;

- actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare;

- actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finanţare;

- actualizarea Modelului F – modelul orientativ al acordului de parteneriat anexă la cererea de finanțare.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidului solicitantului aferent P.I. 5.2 rămân neschimbate.

Ghidurile consolidate și anexele aferente acestora pot fi consultate pe website-ul Agenției dedicat implementării POR în Sud Muntenia – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Axe, link-uri: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/ și http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/, precum și pe pagina web a programului - www.inforegio.ro.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241