Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
14
APR
2017

A fost modificat Ghidul General al solicitantului pentru POR 2014-2020

Joi, 13.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conține condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Astfel, principalele modificări prevăd:

  • Modificarea prevederilor ghidului cu privire la preponderenta procesului competitiv al apelurilor lansate în cadrul POR 2014-2020.
  • Actualizarea tipurilor de apel ce pot fi lansate în conformitate cu tipurile de apel permise de sistemul electronic MySMIS, respectiv apeluri de proiecte competitive cu termen limită de depunere sau apeluri necompetitive cu depunere continuă/la termen.
  • Eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, având în vedere principiul contractării la faza de studiu de fezabilitate, existând imposibilitatea obținerii respectivelor documente pentru proiectele la faza de studiu de fezabilitate (aviz/acord ISC, Aviz Natura 2000, Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului). Precizăm că în cadrul contractului de finanțare este inclusă obligația beneficiarului de a obţine toate avizele/autorizaţiile/acreditările/licenţele/etc. necesare pentru realizarea activităților prevăzute în proiect, precum şi pentru desfăşurarea în condiţii legale a activităţii sale.
  • Extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietății publice și, respectiv, pentru obținerea autorizației de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea respectivelor hotărâri cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate.
  • Actualizarea formei de contract - Clauze generale și clauze specifice POR.
  • Actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finanțare în conformitate cu cele de mai sus.

Modificările de mai sus se vor avea în vedere pentru apelurile care urmează a fi lansate în cadrul POR 2014-2020. Pentru apelurile lansate înainte de data publicării prezentului ordin, modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare. Etapa respectivă se consideră a fi demarată ulterior finalizării termenului de 30 de zile de transmitere a documentelor din cadrul etapei de precontractare. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Forma consolidată a Ghidului general poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Ghidul general, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/ sau de pe www.inforegio.ro.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241