Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
29
MAI
2017

S-a modificat Ghidul specific 3.1 B – Clădiri publice!

A fost prelungit până în data de 4 octombrie 2017, ora 10:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clădiri publice, precum și prima perioadă de depunere a proiectelor, cu o lună.

Modificarea a fost determinată de intrarea în vigoare a Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea și completarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.157/2007, care a necesitat o serie de modificări în cadrul Ghidului specific.

Principalele modificări ale Ghidului specific 3.1 B – Clădiri publice se referă la:

- revizuirea Anexei 3.1.B-3f - Cerințele minime de performanță energetică, intitulată „Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădirile existente şi elemente de anvelopă ale acestora”, în conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea și completarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.157/2007;

- revizuirea cerinței privind atingerea unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primară ce este realizat din surse regenerabile de energie, prin precizarea raportării consumului de energie din surse regenerabile la consumul total de energie primară înregistrată la finalul implementării proiectului;

- integrarea în conținutul Ghidului specific a modificărilor aplicabile acestor apeluri de proiecte, realizate prin Ordinul nr. 2717/13.04.2017, pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, pentru aprobarea Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”;

- revizuirea Anexei 3.1.B -2 - Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității;

- actualizarea Anexei 3.1.B-3d - Grila de analiză a conformității și calității SF/DALI, prin includerea în cadrul acesteia a Grilei de analiză  a conformității și calității studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiție (SF obiectiv mixt), conform legislației aplicabile în vigoare;

- actualizarea Anexei 3.1.B- 5 - Descrierea indicatorilor;

- actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza și previziunea financiară;

- includerea în cadrul documentelor ce trebuie aduse de către solicitanți în etapa precontractuală, în conformitate cu prevederile HG nr. 93/2016, a Formularului nr.1 – „Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanțat din fonduri europene”;

- revizuirea Anexa 3.1.B-6 - Contract de finanţare (model orientativ), prin includerea în cadrul acesteia doar a clauzelor contractuale specifice ale modelului orientativ al Contractului de finanţare, care se integrează în Anexa 10.8 „Forma de contract – model orientativ al Contractului de finanţare” la Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările și completarile ulterioare;

- actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza și previziunea financiară.

Totodată, pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat un exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor aferenți proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI. Respectivul document nu face parte din Ghidul specific.

Forma consolidată a Ghidului specific, precum și Sinteza principalelor modificări și documentul sus-menționat sunt publicate pe website-ul Agenției - http://regio.adrmuntenia.ro/, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241