Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
12
IUN
2017

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent Priorității de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban” - SUERD

Luni, 12 iunie, s-a lansat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului", apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Obiectivul specific al acestei axe îl reprezintă reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici şi mijlocii de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării. La nivelul regiunii Sud Muntenia, zona eligibilă este reprezentată de județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița.

Ghidul este destinat potenţialilor solicitanți, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică.

Valoarea totală a unui proiect poate fi de minimum 100.000 de euro și de maximum 5 milioane de euro (echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte).

Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact privind respectarea criterilor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa: regio@mdrap.ro, până în data de 27 iunie 2017, ora 17:00.

Ghidul, împreună cu anexele revizuite pot fi consultate pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 5, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241