Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
07
IUL
2017

Întâlnire de lucru cu autoritățile publice din Sud Muntenia, privind contractele pentru servicii publice de transport public local

Joi, 6 iulie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sprijinul JASPERS, a organizat la sediul Consiliului Județean Prahova din Ploiești, o întâlnire de lucru cu autoritățile publice locale din municipiile și orașele de la nivelul regiunii noastre, cu scopul de a prezenta condițiile generale de finanțare în domeniul mobilității urbane și de a purta discuții pe tema conformării contractelor de servicii publice privind transportul local de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

La eveniment au participat peste 60 de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale și ai Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din municipiile și orașele din Sud Muntenia, care doresc să înfiinţeze structuri noi în scopul prestării de noi servicii de transport public de călători sau ale căror structuri existente nu sunt conforme cu dispoziţiile în vigoare.

Astfel, în cadrul acestei întâlniri de lucru, s-au abordat subiecte de discuții privind modalitățile de elaborare, aprobare, implementare și monitorizare a contractelor de servicii publice, în contextul legislativ național și european, și de asemenea au fost analizate problemele specifice ridicate de contractul de servicii publice.

Experții JASPERS prezenți la eveniment au oferit informații despre cadrul legislativ european și național privind contractele de servicii publice referitoare la transportul local, precum și modul de elaborare a Planurilor de Mobilitate Urbană, document strategic obligatoriu pentru obținerea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

Menționăm că JASPERS este un parteneriat de asistență tehnică între trei membri - Comisia Europeană, BEI și BERD. Acesta oferă consultanță independentă țărilor beneficiare, pentru a le ajuta să pregătească proiecte majore de înaltă calitate, care urmează să fie cofinanțate din două fonduri structurale și de investiții ale UE (Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune). Asistența oferită de JASPERS vizează proiecte de infrastructură definite drept proiecte „majore” în Regulamentul privind dispozițiile comune – de exemplu, proiectele în domeniul rutier, feroviar, al apelor, al deșeurilor, al energiei și al transportului urban. În cazul țărilor mici, în care nu există multe proiecte de asemenea anvergură, JASPERS se concentrează pe proiectele cele mai ample.

Totodată, cu această ocazie, s-au analizat posibilitățile de finanțare a proiectelor de mobilitate urbană în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, prin Obiectivul specific 4.1 și Obiectivul specific 3.2.

Municipiile reședință de județ din Sud Muntenia pot accesa fonduri europene nerambursabile în cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă”, unde alocarea totală regională este de 163,33 milioane de euro, reprezentând fonduri FEDR și de la bugetul de stat.

Totodată, municipiile și orașele pot realiza proiecte de mobilitate urbană în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, linie de finanțare pentru care regiunea Sud Muntenia are o alocare totală de 65,49 milioane de euro (fonduri FEDR și de la bugetul de stat).


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241