Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
17
AUG
2017

Modificări la Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare a comunităților defavorizate (Axa prioritară 4, O.S. 4.3)

În data de 17 august s-a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale finanțate prin Programul Operațional Regional.

Principalele prevederi se referă la:

• modificarea alocării financiare a apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;

• revizuirea Anexei 3 - Grila ETF, aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin corectarea punctajelor aferente subcriteriilor (a, b, c) ale criteriului 8.2.1 - Gradul total de îndatorare;

• revizuirea Secțiunii 5.4.2 – Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare, aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin: completarea anexelor obligatorii cu Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” și Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare, eliminarea mențiunii de la punctul 2 al secțiunii 5.4.2 și renumerotarea anexelor;

• includerea Anexei Zone urbane marginalizate în cadrul Ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 și revizuirea secțiunilor corespunzătoare din Ghidul specific.

Forma consolidată a Ghidului specific poate fi consultată pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 4 – Dezvoltare urbană, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241