Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
06
OCT
2017

S-a modificat Ghidul solicitantului POR 2014 – 2020!

În data de 5 octombrie s-a publicat forma consolidată a Ghidului solicitantului – Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020!

Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 6302, de modificare a Ghidului general al solicitantului, precum și a mai multor ghiduri specifice pentru POR 2014-2020, cu privire la forma de contract aplicabilă, a fost emis marți, 3 octombrie.

Modificările vizează următoarele aspecte:

• clarificarea prevederilor contractuale legate de introducerea datelor în MYSMIS pentru apelurile de proiecte retrospective (apeluri destinate introducerii datelor în MYSMIS pentru proiectele depuse în format clasic la sediul Agențiilor de dezvoltare regională);

• uniformizarea termenelor de lansare a achiziției aferente proiectului tehnic și a contractelor principale de lucrări/echipamente/servicii și stabilirea modalității de calcul a termenelor respective raporat inclusiv la necesitatea obținerii codului MYSMIS pentru a respecta prevederile Ordinului nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;

• includerea prevederilor legate de posibilitatea acordării prefinațării în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului pentru acoperirea contravalorii cheltuielilor necesare implementării proiectului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

• clarificarea unor elemente legate de depunerea și verificarea proiectului tehnic ulterior intrării în vigoare a contractului de finanțare;

• includerea unor clauze contractuale pentru situații legate de supracontractarea unor proiecte;

• precizarea faptului că forma de contract nu se aplică pentru apelurile de proiecte lansate pentru implementarea SUERD din cadrul POR 2014 - 2020, fiind necesară o nouă formă de contract care să detalieze obligațiile și responsabilitățile Organismului Intermediar (OI) care evaluează, selectează și contractează proiectele și, respectiv, ale OI responsabil cu monitorizarea și implementarea proiectelor SUERD.

Modificările formelor contractelor de finanțare se aplică pentru toate apelurile lansate la data modificării Ghidului general. Modificările se aplică pentru toate proiectele pentru care nu a fost demarată contractarea la nivelul AM POR.

În plus, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului mai sus menționat se vor realiza demersurile necesare pentru întocmirea actelor adiționale pentru contractele de finanțare în vigoare.

Ghidul solicitantului, cu anexele aferente (în format word și .pdf), precum și ordinul de modificare sunt publicate pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Ghidul general, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/, precum și pe website-ul www.inforegio.ro.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241