Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!
24
OCT
2017

Peste 228% solicitare din fondurile alocate prin POR, pentru proiectele de dezvoltare a turismului în Sud Muntenia

12 proiecte au fost depuse în cadrul primelor două apeluri deschise pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Sud Muntenia, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020!

Astfel, până la termenul limită de depunere a proiectelor – 21 octombrie a.c., în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”, s-au depus aplicații în valoare de peste 171 milioane de lei, din care solicitarea totală a fondurilor nerambursabile depășește 160 milioane de lei, valoare ce reprezintă peste 228% din alocarea regională. 

Pentru proiectele de investiții în infrastructura de turism, alocarea inițială la nivelul regiunii Sud Muntenia este 15,32 milioane de euro.

Prin cele 12 aplicații depuse de unitățile administrativ-teritoriale din Sud Muntenia, în calitate de solicitanți eligibili, se urmărește dezvoltarea infrastructurii stațiunilor turistice balneare, climatice sau balneoclimatice, conform prevederilor O.G. nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, aceste proiecte vizează crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente, precum și amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică (exp.: formaţiuni geologice, saline, peșteri, mine sau lacuri), dar şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat, toate acestea cu scopul de a valorifica turismul balneo-climateric din Sud Muntenia. Implementarea proiectelor se va realiza numai în stațiunile turistice definite conform prevederilor H.G. nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În plus, investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de autoritatea publică locală, în parteneriat cu actorii privați, aprobată potrivit prevederilor legale, care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel local, precum și la creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice. Menționăm că cele două apeluri de proiecte deschise au fost de tip competitiv, cererile de finanțare fiind depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional s-au depus în total 811 proiecte, prin care aplicanții solicită fonduri FEDR și de la bugetul de stat în valoare de peste 3 miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au semnat contracte de finanțare pentru 92 de aplicații, prin care beneficiarii vor obține fonduri nerambursabile ce însumează 495,51 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php:241 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/p2014/index.php on line 241