info regio

Domeniul major de interventie 3.3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Domeniul major de interventie 3.3 – „Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta” are ca obiectiv specific îmbunatatirea capacitatii de raspuns în situatii de urgenta la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii în situatii de urgenta.
Regio (Programul Operational Regional) va sustine atingerea acestui obiectiv prin investitii în achizitionarea de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea celor 8 baze operationale regionale care vor înlesni interventii integrate în caz de dezastre sau accidente (rutiere, etc.), cât si pentru îmbunatatirea dotarii bazelor judetene existente, în functie de specificul diferitelor zone  (expuse cutremurelor, inundatiilor, eroziunii).
Ghidul solicitantului se adreseaza potentialilor solicitanti de finantare nerambursabila în cadrul acestui domeniu major de interventie, respectiv numai asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, înfiintate de catre toate Consiliile Judetene (respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti), ale judetelor componente ale unei regiuni de dezvoltare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215 /2001 privind administratia publica locala, cu completarile si modificarile ulterioare

Ghidul solicitantului. (varianta consolidată)
Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 31 octombrie 2007
Corrigendum nr. 6 D.M.I. 3.3
Corrigendum nr. 6 D.M.I. 3.3
Corrigendum nr. 1 la ghidul solicitantului
Începând cu data de 7 februarie 2008, cererile de finanţare şi dosarele pentru solicitarea finanţării în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Corrigendum nr. 2 la ghidul solicitantului
Începând cu data de 06 iunie 2008, cererile de finanţare şi dosarele pentru solicitarea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231