info regio

Comunicare Regio

Activităţile de informare şi publicitate asupra asistenţei financiare oferite prin Programul Operational Regional au ca scop fundamental creşterea nivelului de informare, conştientizare si transparenţă în ceea ce priveşte activităţile Uniunii Europene şi crearea unei imagini coerente a asistenţei financiare oferite în regiunea Sud Muntenia .
Viziunea ADR Sud Muntenia în domeniul comunicării - Vom comunica transparent, echidistant şi profesionist cu toate categoriile de publicuri tinta astfel incat sa asiguram o rata cat mai mare de  absorbtie a  fondurilor din Programul Operational Regional in Regiunea Sud Muntenia.
Mandatul nostru de comunicare  constă în:
-    implementarea măsurile de informare şi publicitate, la nivelul regiunii Sud Muntenia, care pot asigura o bună cunoaştere, în rândul grupurilor ţintă, a sprijinului oferit de POR precum şi despre contribuţia Uniunii Europene la dezvoltarea regiunii noastre,
-    asigurarea transparenţei utilizării fondurilor alocate din Programul Operational Regional,
-    creşterea nivelului de accesibilitate a serviciilor ADR SM/OIîn Regiunea Sud Muntenia.
Principiile potrivit cărora ne desfăşurăm activitatea de comunicare sunt:
Transparenţă – capacitatea de a furniza, în timp optim, informaţia corectă şi obiectivă privind activităţile noastre.
Flexibilitate – capacitatea de a ne adapta rapid la semnalele venite din  mediul extern.
Eficienţă – utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim.
Planul de comunicare pentru POR are ca scop, pe de o parte, generarea conştientizării prin intermediul instrumentelor de publicitate şi informare asupra oportunităţilor de finanţare, iar pe de altă parte aducerea la cunoştinţa publicului larg a contribuţiei Uniunii Europene la dezvoltarea echilibrată a regiunilor României, inclusiv contribuţia la implementarea politicii de dezvoltare regională.    
Obiective generale:
1)    Asigurarea transparenţei utilizării fondurilor alocate din Programul Operaţional Regional;
2)    Creşterea nivelului de conştientizare a  grupurilor  ţintă din regiunea Sud Muntenia  asupra oportunităţilor de finanţare de care pot să beneficieze prin  Programul Operaţional Regional;
3)    Sprijinirea absorbţiei fondurilor alocate prin POR în regiunea Sud Muntenia;
4)    Crearea şi menţinerea unei relaţii strânse cu mass-media în ceea ce priveşte transparenţa implementării POR în regiunea Sud Muntenia;
5)    Informarea comunităţii regionale  asupra contribuţiei Uniunii Europene şi a rolului avut în dezvoltarea regională din regiunea Sud Muntenia ;
6)    Promovarea informării, conştientizării şi conformităţii cu temele orizontale: egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă.
Obiective specifice:
I.    Furnizarea de informaţii relevante, în legătură cu cerinţele, condiţiile de eligibilitate, procedurile şi bunele practici pe care un potenţial beneficiar de fonduri alocate prin POR ar trebui să le cunoască.
II.    Creşterea nivelului de conştientizare privind disponibilitatea asistenţei financiare alocate prin POR in regiunea Sud Muntenia.
III.    Difuzarea planificata şi continuă de informaţii privind implementarea POR  şi aplicarea principiului transparenţei în rândul potenţialilor beneficiari si a publicului larg din regiunea Sud Muntenia.
IV.    Promovarea proiectelor de succes din regiunea Sud Muntneia în vederea diseminării bunelor practici.
V.    Promovarea impactului social şi economic al asistentei financiare in regiunea Sud Muntenia.
VI.    Dezvoltarea unui sistem intern de comunicare eficient .

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231