info regio

Sub-domeniul POLI DE DEZVOLTARE

Aceasta este prima cerere deschisa, cu depunere continua, de Planuri integrate si proiecte lansata în cadrul domeniului de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, pentru orasele/municipiile – poli de dezvoltare urbana desemnati prin HG nr.998/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
În cazul oraselor/municipiilor – polilor de dezvoltare urbana, pentru care a fost elaborat prezentul Ghid, planul integrat de dezvoltare urbana este un document de planificare a dezvoltarii la nivelul întregului oras, plan care se implementeaza prin proiectele individuale identificate în planul de actiune. Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de dezvoltare urbana se finanteaza partial, în limita sumelor de care dispune fiecare regiune de dezvoltare pentru polii de dezvoltare urbana, din axa prioritara 1 a POR. Pentru finantarea integrala a acestor planuri se pot utiliza alte surse identificate de autoritatile locale (programe nationale de dezvoltare,  alte programe europene, credite  comerciale  etc).
Orasele/municipiile – poli de dezvoltare urbana pot depune cereri de finantare pentru proiecte individuale si în cadrul altor Axe prioritare ale Programului Operational Regional, cu exceptia acelor proiecte care sunt incluse în Planul integrat pentru dezvoltare urbana si pentru care se solicita finantare în cadrul Axei prioritare 1.
Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare urbana ce vor fi finantate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de interventie 1.1 al POR trebuie sa se încadreze în urmatoarele categorii de operatiuni si activitati eligibile:
a)    reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:
-    infrastructura publica urbana
-    transport si mobilitatea populatiei
-    patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban
b)    dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;
c)    reabilitarea infrastructurii sociale.
Atentie! Planul integrat trebuie sa cuprinda minim doua proiecte din categorii diferite de operatiuni [vezi lit.a), b) si c) de mai sus] eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a POR, dintre care unul trebuie sa priveasca obligatoriu reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (respectiv lit.a) de mai sus).


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231