info regio

Domeniul major de interventie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

Domeniul major de interventie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe are urmatoarele  categorii de operatiuni:

 • Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea infrastructurii conexe;
 • estaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional şi modernizarea infrastructurii conexe, cu potenţial turistic important în vederea introducerii lor în circuite turistice;
 • estaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.

In cadrul acestui domeniu major de intervenţie regiunea Sud Muntenia are alocata suma de 33,50 mil Euro din care  se vor finanţa proiecte care au ca obiectiv conservarea, restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea monumentelor istorice.

Activităţile  eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 • Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);
 • Dotări  pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil
 • Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);
 • Construcţia / reabilitarea utilităţilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame şi indicatoare);
 • menajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate;
 • onstrucţia / reabilitarea / modernizarea căii de acces către obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat; aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectată de infrastructura de acces deficitară.

 

Incepand cu data de 28 mai 2010, ora 12:00, se suspenda procesul de depunere a cererilor de finantare din cadrul Domeniul major de interventie 5.1 – "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe", in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

 

 


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231