info regio

Sub-domeniul CENTRE URBANE

Aceasta este prima cerere deschisa de Planuri integrate si proiecte lansata în cadrul domeniului de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, pentru orasele/municipiile – centre urbane, altele decât polii de crestere si polii de dezvoltare urbana desemnati prin HG nr.998/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul limita pâna la care se pot depune planurile integrate de dezvoltare urbana, în cadrul acestei cereri deschise, este 31 martie 2009, orele 16.00.
În cazul oraselor/municipiilor - centre urbane, pentru care a fost elaborat prezentul Ghid, planul integrat de dezvoltare urbana este un document de planificare a dezvoltarii de mica anvergura, limitat la zona de actiune urbana identificata.
Zona de actiune urbana reprezinta un teritoriu / areal clar delimitat în cadrul unui oras/municipiu, de regula contiguu / fara enclave, identificat pe baza unor criterii bine stabilite si fundamentat de analiza efectuata în Planul integrat, areal unde sunt concentrate anumite probleme care - în vederea solutionarii - necesita o abordare integrata. În aceasta zona se vor concentra proiectele propuse în vederea rezolvarii problemelor identificate, proiecte pentru care se solicita finantare în cadrul Axei prioritare 1 a POR. Nu este obligatoriu ca aceasta zona sa corespunda unui cartier / mai multor cartiere ale orasului/municipiului, iar în cazuri bine justificate poate coincide cu teritoriul administrativ al orasului/municipiului.
Finantarea planurilor integrate de dezvoltare a centrelor urbane se va asigura în totalitate din axa prioritara 1 a POR, planurile respective urmând a fi selectate pe baze competitive, în functie de calitatea acestora si a maturitatii proiectelor prin care se vor implementa aceste planuri.
Orasele/municipiile – centre urbane pot depune cereri de finantare pentru proiecte individuale si în cadrul altor Axe prioritare ale Programului Operational Regional, cu exceptia acelor proiecte care sunt incluse în Planul integrat pentru dezvoltare urbana, pentru care se poate solicita finantare doar în cadrul Axei prioritare 1.
Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare urbana ce vor fi finantate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de interventie 1.1 al POR trebuie sa se încadreze în urmatoarele categorii de operatiuni si activitati eligibile:
a)    reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:
-    infrastructura publica urbana
-    transport si mobilitatea populatiei
-    patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban
b)    dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;
c)    reabilitarea infrastructurii sociale.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231