info regio

Clarificari utile

In aceasta pagina puteti gasi  notele, precizarile si instructiunile, emise de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, valabile pentru toate axele si domeniile acestuia, in caz ca nu se precizeaza altfel.

Pentru documente specifice unei anumite Axe/DMI/Subdomeniu va rugam sa consultati paginile dedicate din interiorul Ghidului Solicitantului.

Ordin pentru modificarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, si mecanismele financiare SEE
Ordin pentru modificarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013
Nota de clarificare nr. 42475/24.07.2014 privind completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de interventie 3.4
NOTA 42475/24.07.2014 pentru completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
Nota pentru modificarea si completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de interventie 3.4
Nota pentru modificarea si completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
ORDONANTA nr. 14 din 17 iulie 2013
ORDONANTA nr. 14 din 17 iulie 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice
Model solicitare conform Ordonantei de Guvern nr. 14/2013
MODEL SOLICITARE pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domerniul achizitiilor publice in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice
NOTĂ Clarificări rata de schimb pe D.M.I. 4.3
NOTĂ Clarificări rata de schimb pe D.M.I. 4.3

HG 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii Instrumentelor structurale


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231