info regio

Legislatie nationala

 • Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala
 • HG 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
 • HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
 • HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategica si corelare si a Regulamentului cadru de organizare si functionare a acestora
 • HG 765/2007- privind aprobarea constituirii  Comitetullui de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007-2013 si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al acestuia
 • ORDIN pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007
 • Ordonanţă nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • HG 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională
 • HG 1149/2008 privind modificarea şi completarea HG 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională
 • HG 1513/2008 privind completarea HG 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională
 • * Achizitii publice: OUG 34/2006  si  OUG 94/2007
 • HG 1383/2008 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategica si corelare si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestora
Ordinul 750/2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Ordinul 750/5.10.2009 care modifica si completeaza Ordinul 261/2008 - privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor in turism.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231