info regio

APR

24

2015

Întâlnirea anuală a membrilor Reţelei REGIO Sud Muntenia
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în data de 23 aprilie, la Călăraşi, cea de-a şaptea ediţie a Întâlnirii anuale a Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate stadiul implementării Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia până în prezent şi a oportunităţilor de finanţare din viitorul POR pentru perioada de programare 2014 – 2020, conform ultimului draft transmis spre aprobare Comisiei Europene. Totodată, în cadrul acestei întâlniri a membrilor Reţelei REGIO au fost prezentate cele mai utile şi de impact instrumente de comunicare şi promovare a rezultatelor proiectelor finanţate prin programul Regio 2007 - 2013.

Din partea ADR Sud Muntenia, în calitate de coordonator al Reţelei Regio, au participat directorul adjunct Direcţia Organism Intermediar POR, Mariana Vişan, directorul adjunct Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, Daniela Traian, şi şeful Serviciului Comunicare, Cristina Radu.

În cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, până în prezent, la sediul Agenţiei au fost depuse 1.285 de proiecte, din care au fost semnate 757 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de peste 3,8 miliarde de lei. Din valoarea totală contractată la nivelul regiunii Sud Muntenia, de peste 3,8 miliarde de lei, valoarea totală plătită către beneficiari până la începutul lunii aprilie depăşeşte suma de 1,4 miliarde de lei.

În ceea ce priveşte POR 2014 – 2020, membrii Reţelei au fost informaţi despre ultimul anunţ făcut de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management POR, privind publicarea în luna mai a primelor ghiduri ale solicitantului pentru Regio.

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 are 12 axe prioritare (din care o axă de asistenţă tehnică) şi o alocare estimată la 8,25 miliarde de euro (fonduri FEDR şi de la bugetul de stat). Faţă de exerciţiul financiar precedent, 2007 – 2013, programul aduce ca noutate promovarea transferului tehnologic, creşterea eficienţei energetice şi în clădirile publice, precum şi sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban.

Ultima parte a evenimentului a fost dedicată activităţilor de comunicare - cele mai utile canale şi instrumente de comunicare utilizate până în prezent pentru promovarea rezultatelor proiectelor finanţate prin Regio, dar şi ce acţiuni vor fi realizate pentru îmbunătăţirea metodelor de comunicare în contextul viitorului Program Operaţional Regional.

Întâlnirea anuală, la care au participat aproximativ 50 de persoane, a fost organizată cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din Regio, aceasta având scopul de a disemina rezultatele implementării Programului Operaţional Regional, precum şi de a facilita un schimb de experienţă între membrii Reţelei de Informare Regio Sud Muntenia.

Până în prezent, Reţeaua Regio este constituită din aproximativ 90 de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai direcţiilor deconcentrate, ai organizaţiilor non-guvernamentale, ai Organismelor Intermediare, ai Camerelor de comerţ, ai instituţiilor academice şi ai asociaţiilor profesionale.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231