info regio

AUG

24

2010

Infrastructura urbană din regiunea Sud Muntenia reabilitată cu fonduri Regio!
Marţi, 24 august 2010, s-au semnat primele proiecte ce vor fi finanţate din Regio şi au ca obiectiv reabilitarea infrastructurii urbane. Beneficiarul proiectelor este municipiul Alexandria, oraş situat în partea de sud a ţării ce are o suprafaţă de 9.563 ha şi o populaţie de 50.000 de locuitori stabili. Contractele de finanţare semnate marţi  primesc  asistenţă nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” domeniul major de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, pentru orasele/municipiile – centre urbane, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană desemnaţi prin HG nr.998/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Cele trei proiecte semnate marţi sunt fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbanã (PIDU) al municipiului Alexandria care are o valoare totalã de 37.146.592,48 lei, din care finanţarea nerambursabilã solicitatã este de 29.358.913,37 lei. Potrivit PIDU, cele trei contracte se vor derula pe o perioadă de 15 luni şi au următoarele caracteristici:  
1. „Sistem pentru managementul iluminatului public în municipiul Alexandria” - în valoare totală de 24.125.963,20 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile de 19.100.295,42 lei (98% din valoarea eligibilă a proiectului).
Obiectivul specific îl consituie crearea unui sistem de iluminat nou, modern, ecologic, la nivelul performanţelor şi standardelor europene care să asigure acoperirea integrală a municipiului Alexandria. Totodată, prin această investiţie se urmăreşte creşterea eficienţei energetice a întregului sistem de iluminat public în municipiu.
2. „Sistem pentru managementul traficului rutier în municipiul Alexandria” – în valoare de 9.499.324,57 lei, din care finanţare nerambursabilă de 7.523.346,47 lei (98% din valoarea eligibilă a proiectului).
În cadrul proiectului se va moderniza şi extinde sistemul de semaforizare la nivelul a 16 intersecţii şi se va crea un Centru de comandă şi control unic, pentru coordonarea activităţilor de management trafic, supraveghere video şi comandă şi monitorizare iluminat public. De asemenea, prin această investiţie, se va reduce timpului de deplasare în oraş, a emisiilor de noxe şi, implicit, a consumului de combustibil.
3. „Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria” – în valoare totală de 3.521.304,71 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 2.735.271,48 lei (98% din valoarea eligibilă a proiectului).
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: dotarea instituţiilor publice şi a zonelor identificate cu risc sporit de infracţionalitate cu un număr de 46 de echipamente noi de supraveghere; implementarea sistemului de supraveghere video şi integrarea acestuia cu celelalte sisteme prevăzute în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare; creşterea siguranţei cetăţenilor şi reducerea ratei criminalităţii din zona de acţiune cu 20% în următorii trei ani.
În cazul oraselor/municipiilor - centre urbane planul integrat de dezvoltare urbană este un document de planificare a dezvoltarii de mică anvergură, limitat la zona de acţiune urbană identificată. În aceasta zonă se vor concentra proiectele propuse în vederea rezolvarii problemelor identificate. Finanţarea planurilor integrate de dezvoltare a centrelor urbane se asigură în totalitate din axa prioritara 1 a POR, planurile respective fiind selectate pe baze competitive, în functie de calitatea acestora şi a maturitatii proiectelor prin care se vor implementa aceste planuri. Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare urbana ce sunt  finantate prin intermediul Axei prioritare 1, se încadrează în urmatoarele categorii de operaţiuni şi activitati eligibile:
a)    reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:

  • infrastructura publica urbana
  • transport si mobilitatea populatiei
  • patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban

b)    dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;
c)    reabilitarea infrastructurii sociale.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela Traian,
Şef Serviciu Comunicare

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231