info regio

SEP

08

2010

Fonduri Regio pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Târgovişte!
Miercuri, 8 septembrie, s-au semnat cererile de finanţare ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Târgovişte. Beneficiarul proiectelor, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Târgovişte, va obţine finanţare nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, pentru oraşele/municipiile – centre urbane, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană desemnaţi prin HG nr. 998/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Cele trei contractele de finanţare semnate ce fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbanã (PIDU) al municipiului Târgovişte au o valoare totalã de 149.090.863,13 lei, din care finanţarea nerambursabilã solicitatã este de 120.354.590,01 lei, şi o durată de implementare de 32 de luni.
Planul Strategic Integrat pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Târgovişte va fi implementat prin următoarele trei proiecte:
1. „Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona A a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa” - în valoare totală de 75.804.429,76 lei, din care finanţare nerambursabilă de 61.263.318,19 lei (98% din valoarea eligibilă a proiectului). În cadrul acestui proiect se va reabilita şi moderniza infrastructura rutieră (reţele stradale, trotuare, scuaruri, precum şi construirea de piste pentru biciclişti, locuri de parcare şi modernizarea staţiilor pentru transportul public în comun). Totodată se vor executa lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de utilităţi publice, respectiv a reţelelor de apă-canal, precum şi a infrastructurii de iluminat public şi a infrastructurii asociate subterane de comunicaţii.
2. „Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona B a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa” – în valoare de 69.893.929,74 lei, din care finanţare nerambursabilă de 56.486.096,61 lei (98% din valoarea eligibilă a proiectului). Obiectivele specifice ale acestui proiect vizează reabilitarea şi modernizarea reţelelor stradale, a aleilor dintre blocuri şi a trotuarelor din interiorul zonei B, construirea de piste pentru biciclişti, amenajarea de locuri de parcare, modernizare staţii pentru transportul public în comun, precum şi reabilitarea scuarurilor şi amenajarea terenului pentru crearea spaţiilor verzi din interiorul zonei B. În interiorul zonei de acţiune se vor amenaja de asemenea şase spaţii de joacă pentru copii şi se va înlocui reţeaua de iluminat public.
3. „Dotarea cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa” – în valoare totală de 3.392.503,63 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 2.605.175,21 lei (98% din valoarea eligibilă a proiectului). Prin acest proiect se doreşte implementarea unui sistem de monitorizare urbană, în scopul creşterii siguranţei cetăţenilor şi prevenirea criminalităţii.
 
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela Traian,
Şef Serviciu Comunicare

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231