info regio

SEP

20

2010

Mediul de afaceri din judetul Calarasi sprijinit cu fonduri Regio
În data de 20 septembrie 2010 s-a semnat primul contract de finanţare din judeţul Călăraşi ce vizează sprijinirea dezvoltării unei microîntreprinderi prin fonduri nerambursabile Regio. SC SOFTSENSE SRL va primi asistenţă financiară Regio din cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntre-prinderilor” pentru proiectul „Igienă şi confort, necesitate zilnică”.
Acesta este cel de-al doilea contract ce se semnează după apariţia noului ghid de finanţare (iulie 2010), ce prevede eliminarea contribuţiei minime a solicitantului de 30% la valoarea eligibilă a proiectului (astfel valoarea finanţării nerambursabile solicitate poate reprezenta până la 100% din valoarea eligibilă a proiectului).
Valoarea totală a proiectului este de 691.201,11 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 557.420,25 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR), iar valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent valorii totale a proiectului, este de 133.780,86 lei. Durata de implementare este de opt luni.
Obiectivul general al proiectului este coreşterea competitiviăţii firmei SOFTSENSE SRL Călăraşi pe piaţa consumabilelor igienico-sanitare, prin achiziţionarea unei linii tehnologice performante de procesare a hârtiei. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte creşterea producţiei medii lunare de la 50 până la 150 de tone, începând cu al treilea an de operare-întreţinere, precum şi creşterea calităţii produselor fabricate şi diversificarea acestora, după punerea în funcţiune a noii linii tehnologice.
Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” finanţează proiecte ce pot avea următoarele obiective:
•    Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;
•      Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
•    Construirea/extinderea/modernizarea spaţiilor de producţie/prestare servicii ale microîntreprin-derii.

           Conform Ghidului solicitantului, solicitanţii eligibili sunt societăţile comerciale sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” s-a publicat în data de  2 noiembrie 2009, iar cererile de finanţare pot fi depuse continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Diana NEAGU,
Expert Serviciul Comunicare
inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231