info regio

NOI

15

2010

Regio se află în topul celor mai eficiente programe operaţionale!
În perioada 10 - 11 noiembrie 2010 a avut loc la Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, cea de-a doua şedinţă din acest an a Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CM POR) 2007 – 2013. În cadrul întâlnirii de lucru s-au discutat aspecte referitoare la stadiul implementării programului şi măsuri întreprinse în vederea accelării acestuia. Raportul de implementare al Autorităţii de Management al Programului Operaţional Regional a reliefat faptul că până în acest moment au fost semnate contracte de finanţare pentru jumătate din suma alocată prin POR pentru perioada 2007 - 2013, precum şi faptul că o serie de proiecte au fost deja finalizate. Programul a intrat în perioada de implementare a proiectelor contractate pentru toate domeniile de intervenţie ale POR, inclusiv Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor”, ultima axă care a demarat contractarea. Până în acest moment, prin POR au fost plătite 520 milioane de euro către beneficiari, sumă ce plasează programul în topul celor mai eficiente programe operaţionale. În 2010, nivelul rambursărilor din fonduri FEDR este de 5,96 ori mai mare faţă de nivelul anului 2009, iar nivelul plăţilor aferente prefinanţării este de 2,13 mai mare decât în 2009.
De asemenea, în cadrul întâlnirii de lucru s-au prezentat detalii legate de implementarea Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltăriii durabile a oraşelor- poli urbani de creştere” şi propuneri privind revizuirea Axei 1. În acest sens, membrii CM POR au aprobat modificarea textului Axei prioritare 1 astfel încât activităţile privind infrastructura turistică de agrement să fie încadrate la operaţiunea privind dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.
O altă temă aflată pe ordinea de zi a şedinţei a fost cea referitoare la propunerea de realocare a unor fonduri neutilizate aferente Axei prioritare 4, Domeniul major de intervenţie 4.2, către alte domenii majore de intervenţie din cadrul POR, pe baza nevoilor de dezvoltare identificate. Astfel, în regiunea Sud Muntenia, sumele realocate vor contribui la suplimentarea  fondurilor destinate DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” (10, 67 mil. euro),  DMI  5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice (10,68 mil. euro) şi DMI 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” (9,96 mil. euro)
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului. CM POR este alcătuit din 24 de membri cu drept de vot şi 27 de membri observatori, fără drept de vot, conform H.G. nr. 765/2007, privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a acestuia. Preşedintele Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional este Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Secretariatul CM POR este asigurat de Autoritatea de Management pentru POR.
 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Şef Serviciu Comunicare,
Daniela TRAIAN  

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231