info regio

IAN

20

2011

Adresa AMPOR referitoare la declaratia de eligibilitate intocmita in etapa precontractuala
În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie 4.3. "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" in cadrul axe prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local" din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuinţelor nr. 155/2008, cu modificările si completările ulterioare, valoarea totala a ajutorului de minimis acordat unei microîntreprinderi care îşi desfăşoară activitatea in sectorul transportului rutier nu va depăşi 100.000 euro pe o perioada de 3 ani fiscali. Plafonul se aplica indiferent de obiectivul urmărit în cadrul proiectului propus spre finanţare.
Având in vedere perioadele de timp relativ mari intre verificarea preliminara si cea precontractuala, considerăm necesara completarea declaraţiei de eligibilitate (întocmite la data vizitei la fata locului precontractuale) in sensul confirmării respectării tuturor condiţiilor" de eligibilitate, inclusiv a aplicării corecte a condiţiilor specifice ajutorului de minimis.
Modelul declaraţiei de eligibilitate aplicabil in etapa precontractuală va cuprinde un nou punct, prin care solicitantul va confirma daca desfăşoară sau nu activitate tn sectorul transportului rutier, jn scopul determinării corecte a plafonului de minimis aplicabil (vezi anexa la aceasta scrisoare). Acest nou model de declaraţie se va aplica cererilor de finanţare pentru care vizita la fata locului precontractuala are loc începând cu 18 ianuarie 2011.
Subliniem faptul ca noul punct din declaraţie nu se refera la domeniul de activitate vizat de proiectul propus prin cererea de finanţare, ci la intreaga activitate desfăşurata de solicitant. Prin "transport rutier" se inţelege atat transportul de marfuri cat si cel de persoane.
În cazul in care, in cadrul etapei precontractuale, se constata ca valoarea finantarii nerambursabile solicitate depăseste pragul aplicabil menţionat mai sus, contractarea proiectului va fi conditionata de modificarea corespunzatoare a bugetului proiectului (i.e. tabelul surselor de  finantare).

Modelul electronic al acestei declaratii se gaseste la sectiunea Ghidul solicitantului, Axa 4, DMI 4.3 respetiv la adresa http://regio.adrmuntenia.ro/domeniul-major-de-interventie-4-3-sprijinirea-dezvolt-rii-micro-ntreprinderilor-p59.html

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231