info regio

APR

16

2011

Fonduri Regio pentru restaurarea Ansamblului Brâncovenesc Potlogi
Vineri, 15 aprilie a.c., s-a semnat un nou contract de finanţare, al cărui proiect a fost depus la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru a obţine asistenţă nerambursabilă din Regio – Programul Operaţiona Regional 2007 - 2013. La acest eveniment, ce a avut  loc în judeţul Dâmboviţa, au participat, în calitate de semnatari ai contractului de finanţare, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în calitate de beneficiar, ai ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional.
    Consiliul Judeţean Dâmboviţa primeşte finanţare nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie  5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” pentru proiectul „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”. Valoarea totală a proiectului este 42.809.489,34 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 32.403.880,26 lei (fonduri FEDR: 27.543.298,221 lei; valoare finanţare buget naţional: 4.212.006,43 lei; contribuţie beneficiar: 648.575,61 lei). Durata de implementare a proiectului este de 39 de luni. Obiectivele specifice ale investiţiei sunt reabilitarea, restaurarea şi reconstruirea Ansamblului Brâncovenesc Potlogi, precum şi creşterea numărului de turişti ce vor vizita acest obiectiv de patrimoniu.
    Contractul de finanţare semnat vineri are ca obiectiv general valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi, judeţul Dâmboviţa. Prin restaurare şi re-funcţionalizare, se intenţionează transformarea Ansamblului Palatului într-un Centru Cultural de artă şi cultură românească, cu funcţiune multiplă (muzeală, informare prin  biblioteca tematică, manifestări culturale, expoziţii de artă temporare, seminarii naţionale şi internaţionale) ceea ce implică introducerea unor funcţiuni complementare cu potenţial turistic, astfel încât să se realizeze o utilizare intensivă a posibilităţilor funcţionale. Proiectul are în vedere menţinerea identităţii istorice, fapt ce determină dezvoltarea ansamblului palatului într-o asemenea manieră încât stilul istoric brâncovenesc să nu fie compromis.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN,
Şef Serviciu Comunicare
inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231