info regio

OCT

13

2011

Vizită la proiectele Regio implementate în judeţul Giurgiu!

În data de 12 octombrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a organizat o vizită la proiectele implementate cu sprijin nerambursabil din Regio în judeţul Giurgiu. Scopul acestei acţiuni a fost de a prezenta mass-mediei din Giurgiu stadiul implementării proiectelor şi, implicit, impactul fondurilor structurale  la nivel judeţean. Cu această ocazie s-au promovat proiectele ce se derulează cu finanţare europeană nerambursabilă prin Regio unde beneficiarii sunt locuitorii judeţului  Giurgiu.

În acest context, au fost prezentate jurnaliştilor proiecte care au ca obiectiv reabilitarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de serviciilor sociale, dotarea cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, dar şi valorificarea patrimoniului cultural.

A doua parte a întâlnirii a fost dedicată vizitării Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava din comuna Grădinari, judeţul Giurgiu, ce a primit finanţare nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 29 noiembrie 2010 şi reprezintă primul proiect judeţean de asistenţă socială implementat prin fonduri Regio. Valoarea totală a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava” este de 3.636.281,84 lei, din care 2.245.411,85 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar 623.785,20 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni. Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tântava, cu impact direct asupra creşterii calității serviciilor de îngrijire acordate persoanelor cu handicap din județul Giurgiu și asigurarea participării acestora la viața socială.

Astfel, prin implementarea acestui proiect se urmăreşte creșterea gradului de incluziune a persoanelor adulte cu handicap prin dezvoltarea abilității de viață independentă şi dezvoltarea serviciilor oferite cu urmări directe asupra focalizării și specializării intervenției. Totodată, proiectul vizează conștientizarea opiniei publice asupra problematicii persoanelor adulte cu handicap care reprezintă un segment vulnerabil al populației și care are nevoie de sprijinul comunității, precum şi întărirea capacității administrației publice locale de a implementa inițiative în domeniul infrastructurii serviciilor sociale.

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231