info regio

IAN

29

2013

Fonduri Regio pentru dezvoltarea sistemului educaţional din Piteşti

În data de 29 ianuarie s-a semnat contractul de finanţare în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabililitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”. Beneficiarul este Municipiul Piteşti, care primeşte asistenţă financiară pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea termică a Şcolii nr. 19 din Piteşti”. Valoarea totală a contractului este de 19.777.048,32 lei, din care valoarea eligibilă este de 14.369.797 de lei (12.214.327,45 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 1.868.073,61 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 287.395,94 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului). 

Prin implementarea acestui proiect se va îmbunătăţi calitatea infrastructurii de educaţie, prin asigurarea unui spaţiu adecvat şi dotarea acestuia în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea atingerii standardelor europene. Deoarece, în prezent, Şcoala Generală nr. 19 are un grad de ocupare de 100%, se are în vedere extinderea şi modernizarea spaţiilor destinate orelor de curs şi reînfiinţarea laboratoarelor de specialitate şi a atelierelor de lucrări practice, precum şi dotarea acestora cu mijloace moderne IT, inclusiv audio-video. Astfel, se va extinde clădirea existentă a şcolii cu trei corpuri noi, unde vor fi create: 19 săli de clasă, un centru de informare, un cabinet fonetic pentru limbi moderne, o sală de informatică, o sală de cursuri cu o capacitate de 100 de locuri, un spaţiu special amenajat pentru servirea mesei, o cancelarie, grupuri sanitare pentru elevi şi cadre didactice, un cabinet medical, un cabinet logopedic şi un cabinet psihopedagogic. Totodată, proiectul prevede creşterea gradului de confort termic la corpurile deja existente şi reducerea costurilor de întreţinere. Reabilitarea termică a construcţiei vechi prevede înlocuirea tâmplăriei existente, placarea faţadelor, reabilitarea terasei şi refacerea hidroizolaţiei. De rezultatele acestui proiect, ce are ca durată de implementare 36 de luni, se preconizează că va beneficia un număr de 1.350 de elevi pentru următorii ani.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231