info regio

MAR

19

2014

Fonduri Regio pentru modernizarea infrastructurii de învăţământ din judeţul Argeş
În cea de-a doua jumătate a lunii martie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Extindere şi dotare Şcoala Gimnazială Purcăreni, sat Purcăreni, comuna Miceşti, judeţul Argeş”. Prin această investiţie, Comuna Miceşti, în calitate de beneficiar, a obţinut primele fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.

Noul contract de finanţare vizează îmbunătăţirea şi sprijinirea infrastructurii educaţionale, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, în vederea dezvoltării locale durabile. Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se doreşte asigurarea unui proces de învăţământ de calitate, la standarde europene şi creşterea gradului de participare a elevilor la educaţie. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.509.498,72 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.105.395 de lei (939.585,75 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 143.701,35 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 22.107,90 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

În cadrul acestui proiect se vor realiza lucrări de modernizare a clădirii existente a şcolii generale şi extinderea acesteia cu un corp nou, unde se vor înfiinţa două laboratoare - de informatică şi de fizică-chimie -, o sală de clasă, ce vor fi dotate cu echipamente didactice corespunzătoare, precum şi grupuri sanitare. De asemenea, creşterea valorii adăugate rezultate prin dotarea cu echipamente IT va asigura premisele promovării unui sistem educaţional inovativ, interactiv, bazat pe cele mai noi cunoştinţe în toate materiile şi pe stimularea creativităţii elevilor în procesul educaţional. Durata de implementare a proiectului va fi de 11 luni, iar de rezultatele acestuia vor beneficia în total 167 de elevi înscrişi la clasele I - VIII.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231