info regio

MAR

21

2014

S-a publicat Documentul consultativ al Programului Operațional Regional 2014 - 2020
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a publicat prima versiune de lucru a documentului consultativ al Programului Operațional Regional 2014-2020. Acest document strategic își propune să completeze și să dezvolte direcțiile și prioritățile de dezvoltare regională conținute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) și Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) 2007 – 2013, implementate prin POR 2007 – 2013, precum și prin alte programe naționale.

Prin POR sunt propuse atât investiții în diferitele tipuri de infrastructuri, cât și în servicii, diferențiate în funcție de gradul de dezvoltare și specificul regiunilor, formulând un set de priorități și măsuri adecvate pentru optimizarea raportului nevoi - resurse şi identificarea mijloacelor necesare realizării obiectivelor propuse.

POR 2014 - 2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurii și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Promovarea unei participări echilibrate a tuturor regiunilor la procesul de dezvoltare socio-economică, concomitent cu valorificarea potenţialului local/ regional, constituie în continuare componente esențiale ale dezvoltării regionale înRomânia. Este necesar ca diferitele probleme specifice fiecărei regiuni să fie abordate în mod diferenţiat, iar procesul de luare a deciziilor la nivel naţional să reflecte acest lucru. Dezvoltarea regională viitoare trebuie să se construiască pe experienţa şi cunoştinţele existente la nivel local/ regional, precum şi pe înţelegerea nevoilor şi a priorităţilor locale, în funcţie de potenţialul şi resursele proprii fiecărei regiuni (în sensul valorificării experienţei acumulate deja).

Comentariile partenerilor de dialog pe marginea documentului publicat pot fi trimise la adresa de e-mail programareregionala@mdrap.ro.

Documentul consultativ al Programului Operațional Regional 2014 - 2020 poate fi consultat pe pagina de internet a Agenţiei - www.adrmuntenia.ro, secţiunea Planificare Regională și Parteneriate - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, link: http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231