info regio

APR

23

2014

Fonduri Regio pentru extinderea şi dotarea a două unităţi şcolare din mediul rural argeşean
În data de 23 aprilie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat contractele de finanţare pentru două noi proiecte ce vizează dezvoltarea infrastructurii educaţionale din judeţul Argeş. Comuna Miceşti, în calitate de beneficiar, a obţinut fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă” pentru proiectele „Extindere şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 1, sat Miceşti, comuna Miceşti, judeţul Argeş” şi „Extindere şi dotare Şcoala Primară nr. 1, sat Păuleasca, comuna Miceşti, judeţul Argeş”.

Noile contracte de finanţare, ce au termen de implementare 11 luni, vizează îmbunătăţirea şi sprijinirea infrastructurii educaţionale, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, în vederea dezvoltării durabile a comunei Miceşti. Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se doreşte asigurarea unui proces de învăţământ de calitate, la standarde europene şi creşterea gradului de participare a elevilor la educaţie, în urma extinderii şi dotării celor două unităţi şcolare din satele Miceşti şi Păuleasca.

Proiectul ce vizează Şcoala Gimnazială nr. 1 din satul Miceşti are o valoare totală de aproximativ 1.650.000 de lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de peste 1,2 milioane de lei. Cu sprijin nerambursabil Regio se vor realiza lucrări de modernizare a clădirii existente a unităţii de învăţământ şi extinderea acesteia cu două corpuri noi ce vor deservi laboratoarele de informatică şi de fizică-chimie, precum şi sala de sport şi centrala termică. De asemenea, creşterea valorii adăugate rezultate prin dotarea cu echipamente IT va asigura premisele promovării unui sistem educaţional inovativ, interactiv, bazat pe cele mai noi cunoştinţe în toate materiile şi pe stimularea creativităţii elevilor în procesul educaţional. Cel de-al doilea proiect pentru care Unitatea Administrativ-Teritorială Miceşti a semnat contractul de finanţare are o valoare totală de peste un milion de lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de peste 750 de mii de lei. Cu aceste fonduri europene, la Şcoala Primară din satul Păuleasca se vor executa lucrări de modernizare a clădirii existente şi de extindere cu un corp nou, care va beneficia de un laborator de informatică, o sală de clasă, grupuri sanitare şi centrală termică. Totodată vor fi achiziţionate echipamente IT şi aplicaţii informatice educative pentru elevii de clasele I – IV.

Până în prezent, în cadrul programului Regio, la nivelul judeţului Argeş au mai fost semnate contractele de finanţare pentru 20 de proiecte ce vizează dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, valoarea totală a acestora fiind de aproape 90 de milioane de lei, din care asistenţa nerambursabilă este de peste 65 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231