info regio

MAI

07

2014

67 de proiecte depuse la ADR Sud Muntenia pentru infrastructura educaţională în cadrul celui de-al doilea apel REGIO!
La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-au depus, în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, 67 de cereri de finanţare prin care se solicită fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Acest apel de proiecte a fost lansat în urma realocării de fonduri în cadrul programului Regio, conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru infrastructura educaţională din regiunea Sud Muntenia s-a desfăşurat în perioada 12 martie – 5 mai 2014. Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a stabilit calendarul de depunere a cererilor de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ astfel: data limită de depunere a cererilor de finanţare secţiunea I: 5 mai 2014; data limită de depunere a cererilor de finanţare secţiunea II: 17 iunie 2014. Apelul de proiecte a vizat finalizarea investiţiilor începute din alte surse de finanţare, care, în prezent, stagnează din lipsă de fonduri. Astfel, sesiunea de depunere de proiecte s-a adresat solicitanţilor, care, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat contracte de lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea ce va face obiectul cererii de finanțare depuse în cadrul acestui apel de proiecte.

În prezent, proiectele depuse la sediul Agenţiei se află în etapa de verificare a concordanţei cererii de finanţare, ce se realizează în două etape: verificarea administrativă a dosarului de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări (etapă eliminatorie); verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare, precum şi conformităţii documentaţiei tehnico-economice. Alocarea financiară nerambursabilă din fonduri FEDR aferentă acestui apel de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de 24,62 milioane de euro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231