info regio

IUL

02

2014

Fonduri Regio pentru extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale din mediul rural argeşean
În data de 2 iulie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat contractul de finanţare pentru un nou proiect ce vizează dezvoltarea infrastructurii educaţionale din judeţul Argeş. Comuna Bascov, în calitate de beneficiar, a obţinut fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, pentru proiectul cu titlul „Reabilitare Şcoală generală cu clasele I – VIII Valea Ursului – comuna Bascov, judeţul Argeş”.

Noul contract de finanţare, ce se va realiza în termen de 15 luni, vizează îmbunătăţirea şi sprijinirea infrastructurii educaţionale, potrivit nevoilor şi resurselor specifice. Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se doreşte asigurarea unui proces de învăţământ de calitate, la standarde europene şi creşterea gradului de participare a elevilor la educaţie.

Contractul are o valoare totală de 3.379.868,59 de lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.218.785,25 lei (1.885.967,46 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 288.442,08 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 44.375,71 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

Cu sprijin nerambursabil Regio se vor realiza lucrări de reabilitare exterioară și interioară a clădirilor Şcolii cu clasele I-VIII Valea Ursului. Totodată, proiectul vizează îmbunătățirea confortului termic, prin crearea unui sistem modern propriu de încălzire economic și eficient şi dotarea cu mobilier modern a sălilor de clase noi și a laboratoarelor. De asemenea, fondurile Regio vor permite dotarea unității de învățământ cu sisteme informatice și didactice moderne.

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte crearea de șanse egale de educație, prin îmbunătățirea condițiilor de acces la educație a elevilor din comuna argeşeană Bascov și diminuarea ratei abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din familii defavorizate.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231