info regio

IUL

30

2014

Nota de clarificare nr. 42475 din 24.07.2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 3.4
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis în data de 24 iulie 2014 Nota nr. 42475 pentru completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Astfel, Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2007 – 2013 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice precizează că în cadrul acestui apel de proiecte cererile de finanţare depuse trebuie să se înscrie în următoarele operaţiuni:

  • „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare”,
  • „Crearea şi dezvoltarea campusurilor pre-universitare”.

În cazul operaţiunii „Crearea şi dezvoltarea campusurilor pre-universitare”, confom prevederilor Ghidului Solicitantului aferent acestui apel de proiecte, pentru campusul pre-universitar fost stabilită următoarea definiţie: „Reuneşte în cadrul aceluiaşi amplasament şcoala/spaţii de învăţământ, facilităţi de rezidenţă pentru elevi şi profesori, cantină, bibliotecă, laboratoare, ateliere destinate calificării/profesionalizării ('ateliere şcoală'), săli de sport.”

Anumite situaţii, determinate de lipsa spaţiului în jurul unităţilor de învăţământ, au determinat însă ca Autorităţile Publice Locale să folosească alte locaţii, aflate la distanţe variate de unităţile de învăţământ, pentru a crea facilităţile necesare generării unui campus pre-universitar. Autoritatea de Managemnent pentru Programul Operaţional Regional, luând în considerare potenţialul proiectelor ce vizează campusurile pre-universitare, face următoarea completare la prevederile Ghidului Solicitantului aferent acestui apel de proiecte: „În cazul cererilor de finanţare ce se înscriu în operaţiunea Crearea şi dezvoltarea campusurilor pre-universitare pot fi acceptate şi acele proiecte ce vizează mai multe locaţii, aflate la distanţă una de alta, cu condiţia ca suma facilităţilor ce se implementează în acele locaţii să genereze un campus preuniversiar. Dacă până la emiterea prezentei Note există cereri de finanţare respinse pentru neîncadrarea în operaţiune generată de existenţa mai multor locaţii, acestea se vor reevalua luând în considerare prevederile prezentei Note.”

În cazul cererilor de finanţare ce se înscriu în operaţiunea „Crearea şi dezvoltarea campusurilor pre-universitare” şi proiectul se implementează în mai multe locaţii, iar pentru a respecta definiţia campusului din Ghidul Solicitantului, cheltuielile vreunei locaţii au fost trecute pe neeligibile, acest aspect va face subiectul unei solicitări de clarificări suplimentare luând în considerare prevederile din prezenta Notă.

Nota nr. 42475/24.07.2014 poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv Regio - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/notamdrap42475.pdf.

inapoi la Stiri

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php:231 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/regio.adrmuntenia.ro/index.php on line 231